Γεώργιος
Μουζακίτης

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Μουζακίτης Γεώργιος Κ.
Πυθίας 1, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Medical Merimna Center, Αθήνα, 11364, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μουζακίτης Γεώργιος Κ. Πυθίας 1, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Medical Merimna Center, Αθήνα, 11364, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook