Κατερίνα
Μπαρώτα

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής
ΜΠΑΡΩΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Καραγιάννη Λέλας 1, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
ΜΠΑΡΩΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Καραγιάννη Λέλας 1, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Η Κατερίνα Μπαρώτα είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μετεκπαίδευση (Msc) στην Ψυχολογία Υγείας, στο University of Central Lancashire, UK. Εκπαιδεύεται στη συστημική ψυχοθεραπεία στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), στην Αθήνα και στο ετήσιο πρόγραμμα του Σχολείου Παιχνιδιού, σε Θεατρικό Παιχνίδι. Το άτομο κατανοείται κι αντιμετωπίζεται ως μέλος ενός συστήματος που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση κι ανταλλαγή πληροφοριών με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος (οικογένεια, εργασία, σχολείο), αλλά και ταυτόχρονα με άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα συστήματα, στα οποία είναι μέλος. Οι κρίσεις στην ζωή του ατόμου αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για ανανέωση και θετική αλλαγή. Δίνεται έμφαση στην προσωπική ευθύνη του ατόμου για την εξέλιξή του, στην εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στην αναζήτηση νοήματος, αλλά και στην ενημερότητα και αξιοποίηση του συναισθήματος του.Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (5743/29-06-2004).

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • ◦Ψυχολόγος Msc Ψυχολογία Υγείας
  • ◦Συστημική προσέγγιση
  • ◦Ψυχ/κή υποστήριξη Ατομική Οικογενειακή
  • ◦Συμβουλευτική παιδιών - εφήβων - ενηλίκων

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα:09:30πμ -14:30μμ, Τρίτη:09:30πμ -14:30μμ και 19:00μμ -21:00μμ, Τετάρτη:09:30πμ -13:30μμ, Πέμπτη:09:30πμ -20:30μμ , Παρασκευή:09:30πμ -16:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook