Αθανάσιος
Μπίκιας

Καρδιολόγος
Μπίκιας Αθανάσιος Κ.
Σακελλαρίδη Θεοφράστου 15, Θεσσαλονίκη - Βούλγαρη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Μπίκιας Αθανάσιος Κ. Σακελλαρίδη Θεοφράστου 15, Θεσσαλονίκη - Βούλγαρη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος (δοκιμασία κόπωσης, υπερηχογράφημα, triplex καρδιάς, holter).

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη:18:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook