Μιχαήλ
Μπομπότης

Κέντρο Εξωσωματικής
ΒΙΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ερυθρού Σταυρού 5, Μαρούσι, 15123, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΒΙΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ερυθρού Σταυρού 5, Μαρούσι, 15123, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook