Δημήτριος
Μπράμος

Καρδιολόγος
Μπράμος Δημήτριος Π.
Πέτρουλα Σωτηρίου 7, Άνω Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μπράμος Δημήτριος Π. Πέτρουλα Σωτηρίου 7, Άνω Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη:17:30μμ -20:00 μμ Τρίτη+Παρασκευή:09:00πμ -13:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook