Χαράλαμπος
Μπρατσιάκος

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Μπρατσιάκος Χαράλαμπος
Ανδρομάχης 141-143 & Συνταγματάρχου Δαβάκη, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μπρατσιάκος Χαράλαμπος Ανδρομάχης 141-143 & Συνταγματάρχου Δαβάκη, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00 -13:00 και 19:00 -21:00 εκτός Δευτέρας+Τετάρτης απόγευμα.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook