Νικόλαος
Μπρουσκέλης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παπάγου 23Α, Αλεξάνδρεια, 59300, ΗΜΑΘΙΑΣ
FB Share
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παπάγου 23Α, Αλεξάνδρεια, 59300, ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook