Απόστολος
Μπύρος

Πρότυπο Μαιευτικό Γυναικολογικό Ιατρείο
ΜΠΥΡΟΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Λαγκαδά 205, Σταυρούπολη, 56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΜΠΥΡΟΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λαγκαδά 205, Σταυρούπολη, 56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook