Όλγα
Ναντείνα

Φυσίατρος
Ναντέινα - Πιπερίδου Όλγα Π.
Ιφιγενείας 84-86, Πλησίον ΕΛΤΑ, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Ναντέινα - Πιπερίδου Όλγα Π. Ιφιγενείας 84-86, Πλησίον ΕΛΤΑ, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook