Αντώνιος
Νικηφόρος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Νικηφόρος Αντώνιος Ν.
Πλατεία Αρκαδίου 12, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Νικηφόρος Αντώνιος Ν. Πλατεία Αρκαδίου 12, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ :13:30μμ Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:18:00μμ -20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook