Χρυσάνθη
Ντούλια

Νευρολόγος
Ντούλια Χρυσάνθη Ν.
Παπαμαύρου 2, Ηλιούπολη, 16345, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Ντούλια Χρυσάνθη Ν. Παπαμαύρου 2, Ηλιούπολη, 16345, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:10:00πμ -13:00μμ και Τρίτη:17:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook