Δημήτριος
Ντούσιας

Λογοπεδικός - Λογοθεραπευτής
ΛΕΞΕΙΣ (Ντούσιας Δημήτριος Α.)
Γούρδωνος 2, Νέα Ιωνία, 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΛΕΞΕΙΣ (Ντούσιας Δημήτριος Α.) Γούρδωνος 2, Νέα Ιωνία, 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 25 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Αξιολόγηση - αποκατάσταση δυσλεξίας - ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων λόγου και ομιλίας.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook