Αθανάσιος
Ντούζγος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Βύρωνος 32, Λαμία, 35100, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
FB Share
ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Βύρωνος 32, Λαμία, 35100, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook