Βασίλειος
Οικονόμου

Γαστρεντερολόγος
Οικονόμου Βασίλειος Σ.
Αγίου Ιωάννου 28, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Οικονόμου Βασίλειος Σ. Αγίου Ιωάννου 28, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook