Σοφία
Οθείτου

Αισθητική Επεμβατική Δερματολογία
ΟΘΕΙΤΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ
Λ. Δημοκρατίας 77, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΟΘΕΙΤΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ Λ. Δημοκρατίας 77, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook