Νικόλαος
Ουσαντζόπουλος

Πλαστικός Χειρουργός
Ουσαντζόπουλος Νικόλαος Σ.
Πλατεία Ιπποδρομίου 24, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Ουσαντζόπουλος Νικόλαος Σ. Πλατεία Ιπποδρομίου 24, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook