Ιωάννης
Παγίτσας

Νευρολόγος – Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο
ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ
Κούμα 42, Λάρισα, 41223, ΛΑΡΙΣΑΣ
FB Share
ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ Κούμα 42, Λάρισα, 41223, ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook