Αγγελική
Παλαιολόγου

Κυτταρολόγος
Παλαιολόγου Αγγελική Χ.
Καβέτσου 29, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
FB Share
Παλαιολόγου Αγγελική Χ. Καβέτσου 29, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook