Αγγελική
Παλαιολόγου

Κυτταρολόγος
Παλαιολόγου Αγγελική Χ.
Καβέτσου Κωνσταντίνου 29, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
FB Share
Παλαιολόγου Αγγελική Χ. Καβέτσου Κωνσταντίνου 29, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook