Λάμπρος
Παλλάδας

Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Παλλάδας Λάμπρος Π.
Μάχης Κρήτης 10, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Πολυϊατρεία, Ηράκλειο, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Παλλάδας Λάμπρος Π. Μάχης Κρήτης 10, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Πολυϊατρεία, Ηράκλειο, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook