Βασίλειος
Πάλλας

Χειρουργός Οδοντίατρος
ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Λ. Σαλαμίνος 264, Σαλαμίνα, 18900, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. Σαλαμίνος 264, Σαλαμίνα, 18900, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 40 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook