Βασίλειος
Παναγιωτόπουλος

Νευροχειρουργός
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Ε.
Λαχανά 22, Πάτρα, 26223, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Ε. Λαχανά 22, Πάτρα, 26223, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 70 ευρώ

Σπουδές:

Ο Κος Βασίλειος Παναγιωτόπουλος του Ευάγγελου, γεννηθείς στην Πάτρα, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1996).

Εμπειρία:

 •  Ειδικεύθηκε στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (2001-2005) και έλαβε τον τίτλο της Νευροχειρουργικής ειδικότητας το 2006.
 • Είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2006). 
 • Εξειδικεύθηκε στο Νευροεπεμβατικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Έσσεν Γερμανίας (3.2006-8.2008) στην ενδοαγγειακή θεραπεία (εμβολισμός) παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 
 • Υπηρέτησε ως Επιμελητής Β΄ στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.) (8.2008-1.2013), 
 •  Λέκτορας Νευροχειρουργικής (από τον Ιανουάριο του 2013) 
 •  Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών (από τον Οκτώβριο του 2014)
 • ιΕίναι συνυπεύθυνος Ιατρός του Κέντρου Εμβολισμών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (ΦΕΚ Β΄ 2482/18-12-2009). 
 • Είναι κάτοχος της άδειας ασκήσεως της Ιατρικής (Approbation) και της Νευροχειρουργικής (Facharzt) στην Γερμανία καθώς επίσης και μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας. 
 • Εκτελεί ευρύ φάσμα νευροχειρουργικών επεμβάσεων (όπως τραύμα, υδροκέφαλος, μικροχειρουργική όγκων με νευροπλοήγηση, επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης όπως πεταλεκτομή, δισκεκτομή, σπονδυλοδεσίες, κυφοπλαστική) με ιδιαίτερο αντικείμενο την αγγειακή και ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική (ανευρύσματα πρόσθιας και οπίσθιας κυκλοφορίας, αγγειοδυσπλασίες εγκεφάλου & σπονδυλικής στήλης, θρομβόλυση ισχαιμικών).
 • Η επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών, διαλέξεις, συμμετοχή αλλά και οργάνωση ερευνητικών πρωτόκολλων, παρουσίαση εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, κρίση εργασιών υποψηφίων προς δημοσίευση καθώς και δημοσίευση εργασιών σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή περιοδικά

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΒΑΣΕΙΣ    ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  PUBMED, SCOPUS, EMBASE)

1.            Zolota V, Sirinian C, Kefalopoulou Z, Panagiotopoulos V, Spinos S, Argyriou AA, Kalofonos HP. Mitogen-activated protein kinases in gliomas and correlation with patients’ prognosis. Acta Neurologica Scandinavica  (28.06.2013 Acceptance letter for Manuscript ID ANE-O-10-12-430.R2 - indexed for MEDLINE)

[if !supportLists]2.            Argyriou AA, Panagiotopoulos V, Masmanidis A, Tzortzidis F, Konstantinou D. Destructive cervical spine osteoblastoma at C5 in a young patient initially presenting with quadriparesis: case report and review of the literature. J Emerg Med. 2013;44(1):e1-4. Review (indexed for MEDLINE)

3.            Messinis L, Malegiannaki AC, Christodoulou T, Panagiotopoulos V, Papathanasopoulos P. Color Trails Test: normative data and criterion validity for the greek adult population. Arch Clin Neuropsychol. 2011;26(4):322-30 (indexed for MEDLINE)

4.            Panagiotopoulos V, Ladd SC, Gizewski E, Asgari S, Sandalcioglu EI, Forsting M, Wanke I. Recovery of ophthalmoplegia after endovascular treatment of intracranial aneurysms. AJNR Am J Neuroradiol. 2011;32(2):276-82 (indexed for MEDLINE)

5.            Dammann P, Asgari S, Bassiouni H, Gasser T, Panagiotopoulos V, Gizewski ER, Stolke D, Sure U, Sandalcioglu IE. Spontaneous cerebellar hemorrhage--experience with 57 surgically treated patients and review of the literature. Neurosurg Rev. 2011;34(1):77-86 (indexed for MEDLINE)

6.            Kollatos C, Konstantinou D, Raftopoulos S, Klironomos G, Messinis L, Zampakis P, Papathanasopoulos P , Panagiotopoulos V. Cerebellar hemorrhage after supratentorial burr hole drainage of a chronic subdural hematoma Hippokratia 2011; 15 (4): 370-372 (indexed for SCOPUS/EMBASE)

7.            Kulcsár Z, Ernemann U, Wetzel SG, Bock A, Goericke S, Panagiotopoulos V, Forsting M, Ruefenacht DA, Wanke I. High-profile flow diverter (silk) implantation in the basilar artery: efficacy in the treatment of aneurysms and the role of the perforators. Stroke. 2010;41(8):1690-6 (indexed for MEDLINE)

8.            Kotsarini Ch, Panagiotopoulos V, Dimopoulos P, Fratzoglou M. Clinical and Radiological Evaluation of a Spontaneously Occluded Intracranial Arteriovenous Malformation. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2010;27(4):457-460 (indexed for SCOPUS/EMBASE)

9.            Wanke I, Jäckel MC, Goericke S, Panagiotopoulos V, Dietrich U, Forsting M. Percutaneous embolization of carotid paragangliomas using solely onyx. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(8):1594-7 (indexed for MEDLINE)

10.        Panagiotopoulos V, W. Moeller-Hartmann, Asgari S, Sandalcioglu I.E, Forsting M, Wanke I. Onyx embolization as a first line treatment for intracranial dural arteriovenous fistulas with cortical venous reflux. Rofo. 2009;181(2):129-38 (indexed for MEDLINE)

11.        Panagiotopoulos V, Gizewski E, Regel J, Asgari S, Forsting M, Wanke I. Embolization of intracranial arteriovenous malformations with ethylene-vinyl-alcohol copolymer (Onyx). AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(1):99-106 (indexed for MEDLINE)

12.        Panagiotopoulos V, Kastrup O, Wanke I. Endovascular treatment resolves non-hemorrhagic brainstem dysfunction due to tentorial dural AV fistula. J Clin Neurosci. 2009;16(2):317-20 (indexed for MEDLINE)

13.        Panagiotopoulos KE, Koutsouris M, Panagiotopoulos E, Antonopoulos D, Panagiotopoulos V, Papalois A, Kepenekidis A. The effect of nifedipine on the patency of microvascular anastomosis in rats. Acta Chir Plast. 2008;50(1):33-5 (indexed for MEDLINE)

14.        Panagiotopoulos V, Gizewski E, Wanke I. Intra-aneurysmal navigation technique for stenting of a wide-neck basilar aneurysm with a new self-expandable stent: technical note. Minim Invasive Neurosurg. 2008;51(4):240-3 (indexed for MEDLINE)

15.        Zolota V, Tsamandas AC, Aroukatos P, Panagiotopoulos V, Maraziotis T, Poulos C, Scopa CD. Expression of cell cycle inhibitors p21, p27, p14 and p16 in gliomas. Correlation with classic prognostic factors and patients' outcome. Neuropathology. 2008;28(1):35-42 (indexed for MEDLINE)

16.        Fratzoglou M, Condilis N, Panayiotopoulos V, Bahal D, Patheni M. Cavernous sinus chondroma. Case report and review of the literature. Ann Ital Chir. 2008;79(1):43-5 (indexed for MEDLINE)

17.        Fratzoglou M, Panagiotopoulos V, Leite dos Santos A.R Americo,   Grunert Pete. Endoscopic Neurosurgery and Endoscope-assisted Microneurosurgery for the treatment of space occupying lesions of the septum pellucidum. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2008;25(2):96-104  (IndexCopernicus ID: 865622/ IC™ Value: 4.88)

18.        Wanke I, Panagiotopoulos V, Forsting M. Bleeding risk of intracranial vascular malformations. Reofo. 2007;179(4):365-72. Review (indexed for MEDLINE)

19.        V. Panagiotopoulos, M. Forsting, I. Wanke. Delayed rupture after coiling of an extremely small unruptured cerebral aneurysm. Clinical Neuroradiology 2007;17:124-6 (Journal currently indexed for MEDLINE)

20.        Partheni M, Kalogheropoulou C, Karageorgos N, Panagiotopoulos V, Voulgaris S, Tzortzidis F. Radiculopathy after lumbar discectomy due to intraspinal retained Surgicel: clinical and magnetic resonance imaging evaluation. Spine J. 2006;6(4):455-8 (indexed for MEDLINE)

21.        Ch. Iliadis, D.J. Apostolopoulos, G. Papadopoulos, F. Tzortzidis, G. Wozniak, P. Georgoulias, A. Kunz, V. Panagiotopoulos, Th. Maraziotis, P. J. Vassilakos. Brain perfusion SPECT with 99mTc-ECD and serum neuron-specific enolase in patients with spontaneous subarachnoid haemorrhage and clinical vasospasm. New Medicine 2006; 9(4):90-96 (IndexCopernicus ID: 471462 / IC™ Value: 5.68)

22.        Partheni M, Fratzoglou M, Kalogeropoulou Ch, Zabakis P, Panagiotopoulos V, Konstantinou D. Dorsal extradural thoracic disc fragment: a diagnostic challenge. J Spinal Disord Tech. 2005;18(6):544-6 (indexed for MEDLINE)

23.        Maraziotis T, Panagiotopoulos E, Panagiotopoulos V, Panagiotopoulos K. Neurilemoma of the popliteal fossa: report of two cases with long subclinical course and misleading presentation. Acta Orthop Belg. 2005;71(4):496-9 (indexed for MEDLINE)

24.        Panagiotopoulos V, Konstantinou D, Kalogeropoulos A, Maraziotis T. The predictive value of external continuous lumbar drainage, with cerebrospinal fluid outflow controlled by medium pressure valve, in normal pressure hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien). 2005;147(9):953-8 (indexed for MEDLINE)

25.        Panagiotopoulos V, Tzortzidis F, Partheni M, Iliadis H, Fratzoglou M. Giant osteoma of the frontoethmoidal sinus associated with two cerebral abscesses. Br J Oral Maxillofac Surg. 2005;43(6):523-5 (indexed for MEDLINE)

26.        Panagiotopoulos V, Konstantinou D, Solomou E, Panagiotopoulos E, Marangos M, Maraziotis T. Extended cervicolumbar spinal epidural abscess associated with paraparesis successfully decompressed using a minimally invasive technique. Spine. 2004;29(14):E300-3 (indexed for MEDLINE)

β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1.      Zolota V, Sirinian C, Kefalopoulou Z, Panagiotopoulos V, Spinos S, Argyriou AA, Kalofonos HP. Mitogen-activated protein kinases in gliomas and correlation with patients’ prognosis. Acta Neurologica Scandinavica  (28.06.2013 Acceptance letter for Manuscript ID ANE-O-10-12-430.R2 - indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά συσχετίζει το ρόλο των mitogen-activated protein kinases (MAPKs) με την βιολογική συμπεριφορά των γλοιωμάτων του εγκεφάλου. Η υψηλή έκφραση των phosphor-p44/42(ERK1/2) & phosphor-JNK σχετίζονται με μειωμένη επιβίωση (κλινική μελέτη/βασική έρευνα)

2.      Argyriou AA, Panagiotopoulos V, Masmanidis A, Tzortzidis F, Konstantinou D. Destructive cervical spine osteoblastoma at C5 in a young patient initially presenting with quadriparesis: case report and review of the literature. J Emerg Med. 2013;44(1):e1-4. Review (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την απεικόνιση και άμεση χειρουργική αντιμετώπιση μίας περίπτωσης καλοήθους όγκου της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (οστεοβλάστωμα) με ελάχιστη αρχικά κλινική συμπτωματολογία, η οποία εξελίχθηκε σε τετραπάρεση. Επίσης πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

3.      Messinis L, Malegiannaki AC, Christodoulou T, Panagiotopoulos V, Papathanasopoulos P. Color Trails Test: normative data and criterion validity for the greek adult population. Arch Clin Neuropsychol. 2011;26(4):322-30 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά αξιολογεί το νευροψυχολογικό τεστ CTT (Color Trails Test) όσον αφορά στην ικανότητα εκτίμησης ασθενών με ν. Parkinson και ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στον Ελληνικό πληθυσμό (κλινική μελέτη)

4.      Panagiotopoulos V, Ladd SC, Gizewski E, Asgari S, Sandalcioglu EI, Forsting M, Wanke I. Recovery of ophthalmoplegia after endovascular treatment of intracranial aneurysms. AJNR Am J Neuroradiol. 2011;32(2):276-82 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα αποτελέσματα της ενδοαγγειακής αντιμετώπισης ασθενών με ανευρύσματα του εγκεφάλου τα οποία προκαλούν οφθαλμοπληγία (στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Essen Γερμανίας) και τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης όπως αυτά περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (κλινική μελέτη)

 

5.      Dammann P, Asgari S, Bassiouni H, Gasser T, Panagiotopoulos V, Gizewski ER, Stolke D, Sure U, Sandalcioglu IE. Spontaneous cerebellar hemorrhage--experience with 57 surgically treated patients and review of the literature. Neurosurg Rev. 2011;34(1):77-86 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τις ενδείξεις καθώς και την κλινική έκβαση ασθενών με παρεγκεφαλιδική αιμορραγία μετά από χειρουργική αντιμετώπιση και ανασκοπεί την βιβλιογραφία (κλινική μελέτη)

 

6.      Kollatos C, Konstantinou D, Raftopoulos S, Klironomos G, Messinis L, Zampakis P, Papathanasopoulos P , Panagiotopoulos V. Cerebellar hemorrhage after supratentorial burr hole drainage of a chronic subdural hematoma Hippokratia 2011; 15 (4): 370-372 (indexed for SCOPUS/EMBASE) Η παρούσα αναφορά περιγράφει μία ασυνήθη περίπτωση παρεγκεφαλιδικής αιμορραγίας μετά από υπερσκηνιδιακή παροχέτευση ενός χρονίου υποσκληριδίου αιματώματος καθώς και τους πιθανούς μηχανισμούς που ενέχονται (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

7.      Kulcsár Z, Ernemann U, Wetzel SG, Bock A, Goericke S, Panagiotopoulos V, Forsting M, Ruefenacht DA, Wanke I. High-profile flow diverter (silk) implantation in the basilar artery: efficacy in the treatment of aneurysms and the role of the perforators. Stroke. 2010;41(8):1690-6 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα θεραπευτικά αποτελέσματα και τις επιπλοκές της ενδοαγγειακής αντιμετώπισης ανευρυσμάτων της βασικής αρτηρίας του εγκεφάλου με stent τροποποίησης της ενδοαυλικής αιματικής ροής (κλινική μελέτη)

8.      Kotsarini Ch, Panagiotopoulos V, Dimopoulos P, Fratzoglou M. Clinical and Radiological Evaluation of a Spontaneously Occluded Intracranial Arteriovenous Malformation. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2010;27(4):457-460 (indexed for SCOPUS/EMBASE)                                         

Η παρούσα αναφορά περιγράφει μία σπάνια περίπτωση αυτόματης θρόμβωσης μιας αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου και εστιάζει στους πιθανούς μηχανισμούς που ενέχονται στην ανωτέρω διεργασία (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

9.      Wanke I, Jäckel MC, Goericke S, Panagiotopoulos V, Dietrich U, Forsting M. Percutaneous embolization of carotid paragangliomas using solely onyx. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(8):1594-7 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει μία πρωτοποριακή μέθοδο διαδερμικού εμβολισμού παραγαγγλιωμάτων της αυχενικής μοίρας της καρωτίδας αρτηρίας με Όνυχα (Onyx) (κλινική μελέτη)

 

10.  Panagiotopoulos V, W. Moeller-Hartmann, Asgari S, Sandalcioglu I.E, Forsting M, Wanke I. Onyx embolization as a first line treatment for intracranial dural arteriovenous fistulas with cortical venous reflux. Rofo. 2009;181(2):129-38 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα αποτελέσματα της ενδοαγγειακής αντιμετώπισης (εμβολισμό) των αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών της σκληράς μήνιγγας του εγκεφάλου με Όνυχα (Onyx) (κλινική μελέτη)

 

11.  Panagiotopoulos V, Gizewski E, Regel J, Asgari S, Forsting M, Wanke I. Embolization of intracranial arteriovenous malformations with ethylene-vinyl-alcohol copolymer (Onyx). AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(1):99-106 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα αποτελέσματα της ενδοαγγειακής αντιμετώπισης (εμβολισμό) των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου με Όνυχα (Onyx) (κλινική μελέτη)

 

12.  Panagiotopoulos V, Kastrup O, Wanke I. Endovascular treatment resolves non-hemorrhagic brainstem dysfunction due to tentorial dural AV fistula. J Clin Neurosci. 2009;16(2):317-20 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την παθοφυσιολογία των συπτωμάτων λόγω δυσλειτουργίας του εγκεφαλικού στελέχους εξαιτίας μιας αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας του σκηνιδίου του εγκεφάλου καθώς και τον πλήρη ενδοαγγειακό αποκλεισμό (εμβολισμό) της με κόλλα (NBCA) (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

13.  Panagiotopoulos KE, Koutsouris M, Panagiotopoulos E, Antonopoulos D, Panagiotopoulos V, Papalois A, Kepenekidis A. The effect of nifedipine on the patency of microvascular anastomosis in rats. Acta Chir Plast. 2008;50(1):33-5 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα αποτελέσματα της ενδοφλέβιας χορήγησης νιφεδιπίνης κατά τη διάρκεια μικροαναστόμωσης αρτηριών σε ποντίκια, όσον αφορά στη βατότητα των αγγείων (πειραματική μελέτη)

 

14.  Panagiotopoulos V, Gizewski E, Wanke I. Intra-aneurysmal navigation technique for stenting of a wide-neck basilar aneurysm with a new self-expandable stent: technical note. Minim Invasive Neurosurg. 2008;51(4):240-3 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει μία πρωτοποριακή ενδοαγγειακή τεχνική αντιμετώπισης ενός ευμεγέθους ανευρύσματος με ευρύ αυχένα της βασικής αρτηρίας του εγκεφάλου με stent και σπειράματα πλατίνας (coils) (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

15.  Zolota V, Tsamandas AC, Aroukatos P, Panagiotopoulos V, Maraziotis T, Poulos C, Scopa CD. Expression of cell cycle inhibitors p21, p27, p14 and p16 in gliomas. Correlation with classic prognostic factors and patients' outcome. Neuropathology. 2008;28(1):35-42 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη εκτιμά την προγνωστική αξία των κυτταρικών δεικτών p21, p27, p14, p16, p53 και Ki67,στην επιβίωση χειρουργηθέντων ασθενών με    γλοίωμα εγκεφάλου (κλινική μελέτη/βασική έρευνα)

 

16.  Fratzoglou M, Condilis N, Panayiotopoulos V, Bahal D, Patheni M. Cavernous sinus chondroma. Case report and review of the literature. Ann Ital Chir. 2008;79(1):43-5 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει μία χειρουργική τεχνική αφαίρεσης ενός δυσπρόσιτου όγκου (χόρδωμα) του σηραγγώδους κόλπου του εγκεφάλου (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

17.  Fratzoglou M, Panagiotopoulos V, Leite dos Santos A.R Americo,   Grunert Pete. Endoscopic Neurosurgery and Endoscope-assisted Microneurosurgery for the treatment of space occupying lesions of the septum pellucidum. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2008;25(2):96-104  (IndexCopernicus ID: 865622/ IC™ Value: 4.88)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει μία ενδοσκοπική και ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη χειρουργική τεχνική αφαίρεσης όγκων και κύστεων του διαφανούς διαφράγματος του εγκεφάλου (κλινική μελέτη)

 

18.  Wanke I, Panagiotopoulos V, Forsting M. Bleeding risk of intracranial vascular malformations. Reofo. 2007;179(4):365-72. Review (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη περιγράφει την παθογένεση των αγγειοδυσπλασιών του εγκεφάλου και εστιάζει στον ενδεχόμενο κίνδυνο αιμορραγίας (ανασκόπηση/review).

 

19.  V. Panagiotopoulos, M. Forsting, I. Wanke. Delayed rupture after coiling of an extremely small unruptured cerebral aneurysm. Clinical Neuroradiology 2007;17:124-6 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει τη ρήξη ενός εγκεφαλικού ανευρύσματος δύο έτη μετά  από ενδοαγγειακή αντιμετώπιση με σπειράματα πλατίνας (coils) (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

20.  Partheni M, Kalogheropoulou C, Karageorgos N, Panagiotopoulos V, Voulgaris S, Tzortzidis F. Radiculopathy after lumbar discectomy due to intraspinal retained Surgicel: clinical and magnetic resonance imaging evaluation. Spine J. 2006;6(4):455-8 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την υποτροπή ισχιαλγίας εξαιτίας τοποθέτησης αιμοστατικού υλικού μετά από μικροδισκεκτομή (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

21.  Ch. Iliadis, D.J. Apostolopoulos, G. Papadopoulos, F. Tzortzidis, G. Wozniak, P. Georgoulias, A. Kunz, V. Panagiotopoulos, Th. Maraziotis, P. J. Vassilakos. Brain perfusion SPECT with 99mTc-ECD and serum neuron-specific enolase in patients with spontaneous subarachnoid haemorrhage and clinical vasospasm. New Medicine 2006; 9(4):90-96 (IndexCopernicus ID: 471462 / IC™ Value: 5.68)

Η παρούσα μελέτη εκτιμά την προγνωστική αξία της απεικόνισης της αιμάτωσης του εγκεφάλου με τομογραφία (SPECT) καθώς και της ποσότητα ενολάσης στο αίμα όσον αφορά στην κλινική βαρύτητα ασθενών με υπαραχνοειδή αιμορραγία εγκεφάλου (κλινική μελέτη)

 

22.  Partheni M, Fratzoglou M, Kalogeropoulou Ch, Zabakis P, Panagiotopoulos V, Konstantinou D. Dorsal extradural thoracic disc fragment: a diagnostic challenge. J Spinal Disord Tech. 2005;18(6):544-6 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει τα απεικονιστικά και διεγχειρητικά  ευρήματα μιας επισκληρίδιας δισκοκήλης στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής μοίρας (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

23.  Maraziotis T, Panagiotopoulos E, Panagiotopoulos V, Panagiotopoulos K. Neurilemoma of the popliteal fossa: report of two cases with long subclinical course and misleading presentation. Acta Orthop Belg. 2005;71(4):496-9 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει τα απεικονιστικά ευρήματα και την κλινική συμπτωματολογία δύο νευριλειμμάτων του ιγνυακού βόθρου (ενδιαφέρουσες περιπτώσεις)

 

24.  Panagiotopoulos V, Konstantinou D, Kalogeropoulos A, Maraziotis T. The predictive value of external continuous lumbar drainage, with cerebrospinal fluid outflow controlled by medium pressure valve, in normal pressure hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien). 2005;147(9):953-8 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα μελέτη αφορά μέρος της διδακτορικής μου διατριβής και εκτιμά την προγνωστική αξία της εξωτερικής οσφυϊκής παροχέτευσης στην έκβαση ασθενών με υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης εγκεφάλου μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση (κλινική μελέτη)

 

25.  Panagiotopoulos V, Tzortzidis F, Partheni M, Iliadis H, Fratzoglou M. Giant osteoma of the frontoethmoidal sinus associated with two cerebral abscesses. Br J Oral Maxillofac Surg. 2005;43(6):523-5 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την χειρουργική τεχνική αφαίρεσης ενός όγκου (οστέωμα) του εγκεφάλου ο οποίος επεκτεινόταν στον σύστοιχο  μετωπιαίο και ηθμοειδή κόλπο (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

26.  Panagiotopoulos V, Konstantinou D, Solomou E, Panagiotopoulos E, Marangos M, Maraziotis T. Extended cervicolumbar spinal epidural abscess associated with paraparesis successfully decompressed using a minimally invasive technique. Spine. 2004;29(14):E300-3 (indexed for MEDLINE)

Η παρούσα αναφορά περιγράφει μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική αφαίρεσης ενός εκτεταμένου επισκληριδίου αποστήματος της σπονδυλικής στήλης (ενδιαφέρουσα περίπτωση)

 

Από τις παραπάνω δημοσιεύσεις οι 10/26 σχετίζονται με το αντικείμενο της Ενδοαγγειακής Νευροχειρουργικής - Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, ενώ 1 είναι αποτέλεσμα πειραματικής μελέτης, 2 αποτέλεσμα βασικής έρευνας και 1 συνδυάζει νευροακτινολογική απεικόνιση σε νευροχειρουργικούς ασθενείς με αγγειόσπασμο λόγω υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Οι υπόλοιπες 12/26 αναφέρονται σε περιστατικά γενικής Νευροχειρουργικής.

 γ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ (CITATIONS)

Σύνολο: 238 έτεροαναφορές

 

h index = 8

Από το σύστημα αξολόγησης των αναφορών προκύπτει ότι ο δείκτης h, για το σύνολο των αναφορών μου είναι 8. Δηλ, 8 δημοσιεύσεις έχουν από τουλάχιστον από 8 αναφορές η κάθε μία.

Όλες οι  έτεροαναφορές είναι διαθέσιμες στο www.scopus.com καθώς και στην ενότητα 15 (Πιστοποιητικά).

 

δ. IMPACT FACTORS (2012)

·         Stroke      6,158                                                                

·         Spine J     3,220

·         AJNR Am J Neuroradiol     3,167

·         Rofo (2011 )    2,758

·         Br J Oral Maxillofac Surg      2,717

·         Acta Neurologica Scandinavica     2,474

·         Spine   2,159

·         Arch Clin Neuropsychol    2,00

·         Neuropathology   1,909

·         Neurosurg Rev   1,972

·         J Spinal Disord Tech  1,767

·         Acta Neurochir (Wien)    1,546

·         Clinical Neuroradiology  1,379

·         J Emerg Med    1,331

·         J Clin Neurosci    1,253

·         Acta Orthop Belg    0,629

·         Minim Invasive Neurosurg   0,622

·         Hippokratia  0,589

·         Ann Ital Chir.     0.29

 Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με IMPACT FACTOR

1.      Acta Neurologica Scandinavica  Manuscript ID ANE-O-10-12-430.R2

2.      J Emerg Med. 2013;44(1):e1-4

3.      Arch Clin Neuropsychol. 2011;26(4):322-30

4.      AJNR Am J Neuroradiol. 2011;32(2):276-82

5.      Neurosurg Rev. 2011;34(1):77-86

6.      Hippokratia 2011; 15 (4): 370-372

7.      Stroke. 2010;41(8):1690-6

8.      AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(8):1594-7

9.      Rofo. 2009;181(2):129-38

10.  AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30(1):99-106

11.  J Clin Neurosci. 2009;16(2):317-20

12.  Minim Invasive Neurosurg. 2008;51(4):240-3

13.  Neuropathology. 2008;28(1):35-42

14.  Ann Ital Chir. 2008;79(1):43-5

15.  Reofo. 2007;179(4):365-72

16.  Clinical Neuroradiology 2007;17:124-6

17.  Spine J. 2006;6(4):455-8

18.  J Spinal Disord Tech. 2005;18(6):544-6

19.  Acta Orthop Belg. 2005;71(4):496-9

20.  Acta Neurochir (Wien). 2005;147(9):953-8

21.  Br J Oral Maxillofac Surg. 2005;43(6):523-5

22.  Spine. 2004;29(14):E300-3

 

IMPACT FACTOR

Μέσος Όρος Impact Factor (Δημοσιεύσεων):   2,1378

Συνολικό Impact Factor:  47,032    

 

ζ. ΣΧΟΛΙΑ (COMMENTS) ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.              V. Panagiotopoulos, I. Wanke. Comment on Postembolization neurological deficits in cerebral arteriovenous malformations: stratification by arteriovenous malformation grade. Clinical Neuroradiology 2007 No 4      

 

η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.                  Β. Παναγιωτόπουλος, Χ. Κολλάτος, Σ. Ραυτόπουλος, Δ. Κωνσταντίνου. Οξύ εκτεταμένο αιμάτωμα διημισφαιρικής σχισμής. Αντιμετώπιση ενός περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση.   Eλληνική Νευροχειρουργική 16(1): 30-38, 2009.

 

2.                  Μ. Φρατζόγλου, Β. Παναγιωτόπουλος, Ε. Χατζηδάκης P. Grunert. Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική και ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη Μικροχειρουργική για την αφαίρεση χωροκατακτητικών εξεργασιών του Διαφανούς Διαφράγματος.   Eλληνική Νευροχειρουργική 15(3): 133-140, 2008.

 

3.                  Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Μπαχάλ, Θ. Μαραζιώτης. Χειρουργική αντιμετώπιση χονδρώματος του σηραγγώδους κόλπου. Eλληνική Νευροχειρουργική 11: 15-19,   2004.

 

4.                  Β. Παναγιωτόπουλος, Γ. Γκατζούνης, Δ. Παπαχρήστου, Θ. Μαραζιώτης. Χειρουργική αντιμετώπιση χορδώματος του αποκλίματος. Eλληνική Νευροχειρουργική 11: 73-77, 2004.

 θ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Β. Παναγιωτόπουλος. «Περιεγχειρητική φροντίδα του Νευροχειρουργικού ασθενούς» στο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπεύθυνος: Κ. Φουντάς, πρόκειται να εκδοθεί)

 

 1. Μ. Φρατζόγλου, Β. Παναγιωτόπουλος, Π. Κωστή. «Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» στα ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ.  Εκδόσεις Ιατρική Εταιρία Αθηνών. Τόμος 15, Τεύχος 1: 74-79, 2003.

 

 ΙV) ΚΡΙΤΗΣ (REVIEWER) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ

  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  PUBMED)

 1. NEUROSURGICAL REVIEW  NRS-06-13-0150 External Lumbar Drain: A Pragmatic Test for Prediction of Shunt Outcomes in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (7.2013)

 

 1. AJNR (American Journal of Neuroradiology) AJNR-11-01239  Endovascular Treatment of Posterior Communicating Artery Aneurysms withOculomotor Nerve Palsy: Clinical Outcomes and Predictors of Nerve Recovery (6.2012)

 

 1. AJNR (American Journal of Neuroradiology) AJNR-12-00566- Onyx Embolization of Intracranial Arteriovenous Malformations in Pediatric Patients (12.2011)

 

 1. HIPPOKRATIA Journal FN 63/09 Spondylosis: a review and reappraisal (4.2009)

 

 1. HAEMOPHILIA journal HAE-00305-2008 Surgical treatment of arteriovenous malformation in a child with hemophilia (12.2008)

Συνέδρια:

V) ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Vα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ         (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

1.   Ι. Χριστοδούλου, Β. Παναγιωτόπουλος, Ε. Κωνσταντινόπουλος, Α. Κολοτούρος, Σ. Αρτελάρης, Π. Ανδρικόπουλος. Συγκριτική αναδρομική μελέτη  επιπλοκών λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μεταξύ των ετών 1998 – 1996. Πανελλήνιο  Συνέδριο  Χειρουργικής  ( Νοέμβριος 1998 )

[if !supportLists]2.  Αικ. Σολωμού, M. Kαραμεσίνη, Φ. Τζωρτζίδης, Β. Παναγιωτόπουλος, Π.Α. Δημόπουλος. Τεχνική Μεταφοράς Μαγνήτισης (MTC) στην αξιολόγηση των   ενδοπαρεγχυματικών όγκων του εγκεφάλου. Συσχέτιση με τα χειρουργικά ευρήματα. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 12ο  Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας (Νοέμβριος 2002 )

3. Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κωνσταντίνου, Η. Παναγιωτόπουλος, Μ. Μαραγκός, Αικ. Σολωμού, Μ. Καραμεσίνη, Θ. Μαραζιώτης. Εκτεταμένο επισκληρίδιο απόστημα της σπονδυλικής στήλης. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Απρίλιος 2003 )

 

4.   Α. Φρατζόγλου, Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Μπαχάλ, Θ. Μαραζιώτης. Χειρουργική αντιμετώπιση χονδρώματος του σηραγγώδους κόλπου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2004 )

 

5.  Κ. Κωνσταντογιάννης, Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Μπαχάλ, Θ.Μαραζιώτης. Διαδερμική συμπίεση με μπαλόνι για την θεραπεία της νευραλγίας τριδύμου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Μάιος 2004 )

 

6.  Β. Παναγιωτόπουλος, Γ. Γκατζούνης, Θ. Μαραζιώτης. Χειρουργική αντιμετώπιση  χορδώματος του αποκλίματος. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2004 )

 

7.  Δ. Κωνσταντίνου, Ρ. Τσιμά, Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Μπαχάλ, Θ. Μαραζιώτης. Αντιμετώπιση μηνιγγιώματος της κατώτερης μοίρας του αποκλίματος.   (Αναρτημένη ανακοίνωση). 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2004 )

 

8.  Ζολώτα Β, Αρουκάτος Π, Τσαμαντάς Α, Παναγιωτόπουλος Β, Φραντζόγλου Α, Μπονίκος ΔΣ. Προγνωστική σημασία των πρωτεινών ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου p53, p21, p14, p16 και mdm2 σε αστροκυτταρικά νεοπλάσματα. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο (Ιούνιος 2004)

 

9. Κωνσταντογιάννης Κ, Παναγιωτόπουλος Β, Μπαχάλ Δ, Κωνσταντίνου Δ, Μαραζιώτης Θ. Νευροδιέγερση Νωτιαίου Μυελού σε Ασθενείς με Νευροπαθητικού Τύπου Άλγους των Κάτω Ακρων. Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. 30ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης (Σάμος 16-19 Σεπτεμβρίου 2004)

 

10.  Κωνσταντίνου Δ, Παναγιωτόπουλος Β, Κωνσταντογιάννης Κ,      Μαραζιώτης Θ. Οπίσθια Ατλαντο-Αξονική Διαρθρική Σπονδυλοδεσία με Βίδες. Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική Πατρών. 30ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης (Σάμος 16-19 Σεπτεμβρίου 2004)

 

11. Λιαρόπουλος Κ, Σπυροπούλου Π, Παναγιωτόπουλος Β, Αποστολίδου Μ, Παπαδάκης Ν. Συγκριτική Μελέτη της Πρόσθιας Αυχενικής Διασωματικής   Σπονδυλοδεσίας με Αλλομόσχευμα ή Αυτομόσχευμα . Αποτελέσματα 2 ετών. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 30ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης (Σάμος 16-19 Σεπτεμβρίου 2004)

 

12. Β. Παναγιωτόπουλος, Γ. Γκατζούνης, Φ. Βρεττός, Κ. Φίλος, Θ.  Μαραζιώτης. Προκαταρκτικά αποτελέσματα αποσυμπιεστικής κρανιεκτομίας για αμφοτερόπλευρο μετατραυματικό   οίδημα εγκεφάλου. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2004 )

 

13.  Κ. Κωνσταντογιάννης, Β. Παναγιωτόπουλος, Α. Μαυράκης, Ν. Καραγεώργος, Δ. Μπαχάλ, Θ. Μαραζιώτης. Νευροδιέγερση εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού. Η εμπειρία της Πάτρας κατά το έτος 2004. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2004 )

 

14. Β. Παναγιωτόπουλος, Φ. Τζωρτζίδης, Μ. Παρθένη, Δ. Μπαχάλ, Χ. Ηλιάδης, Θ. Μαραζιώτης. Ενδοκοιλιακά σηραγγώδη αγγειώματα. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2004 )

 

15.  Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κωνσταντίνου, Α. Καλογερόπουλος, Θ. Μαραζιώτης. H προγνωστική αξία της εξωτερικής οσφυϊκής παροχέτευσης ΕΝΥ στην επιλογή ασθενών με υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Ιούνιος 2006)

 

16.  Panagiotopoulos V, W. Moeller-Hartmann, Asgari S, Forsting M, Wanke I. Εμβολισμός ενδοκρανιακών αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών της σκληράς μήνιγγας με Onyx. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2008)

 

17.   Γ. Κληρονόμος, Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κουμουνδούρου, Δ. Κωνσταντίνου. Ακτινομύκωση ως κυστική χωροεξεργασία της βάσης του μέσου κρανιακού βόθρου: πλήρης χειρουργική αφαίρεση. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2009)

 

18.    Β. Παναγιωτόπουλος, Α. Αργυρίου, Α. Μασμανίδης, Φ. Τζωρτζίδης, Α. Μαυράκης, Π. Σπίνος, Δ. Κωνσταντίνου. Τετραπάρεση ως κλινικό σύμπτωμα διηθητικού οστεοβλαστώματος 5ου αυχενικού σπονδύλου (Αναρτημένη ανακοίνωση). 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2009)

 

19. Χ. Κολλάτος, Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κωνσταντίνου. Χειρουργική αντιμετώπιση οξέος εκτεταμένου μετωπο-βρεγματο-ινιακού υποσκληριδίου αιματώματος μεσοημισφαιρικής γραμμής συνεπεία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. (Ελεύθερη ανακοίνωση). 16ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 4ο Διεθνές Forum φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας, Αθήνα, Απρίλιος 2010)

 

20.Γ. Κληρονόμος, Κ. Πίκολας, Σ. Ραυτόπουλος, Π. Σπίνος, Β. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κωνσταντίνου. Κύστη Tarlov’s θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Κρήτη, Μάιος 2010)

 

21. Β. Παναγιωτόπουλος, Π. Ζαμπάκης, Γ. Κληρονόμος, Θ. Διαμαντόπουλος, Σ. Σπηλιόπουλος, Δ. Κωνσταντίνου, Δ. Σιαμπλής. Ανάδειξη μικρής αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας με ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου μετά από αφαίρεση ενδεγκεφαλικού αιματώματος. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Κρήτη, Μάιος 2010)

 

22.  Β. Παναγιωτόπουλος, Χ. Κολλάτος, Σ. Ραυτόπουλος, Π. Σπίνος, Γ. Κληρονόμος,  Δ. Κωνσταντίνου. Χειρουργική αντιμετώπιση οξέος εκτεταμένου μετωπο-βρεγματο-ινιακού υποσκληριδίου αιματώματος μεσοημισφαιρικής γραμμής συνεπεία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Κρήτη, Μάιος 2010)

 

23. Β. Παναγιωτόπουλος, Z. Κεφαλοπούλου, Χ. Σιρινιάν, Π. Σπίνος, Κ. Πίκολας, Κ. Φαρόπουλος, Δ. Κωνσταντίνου, Β. Ζολώτα. Μελέτη της έκφρασης των phospho-p44/42 MAPK, phospho-p38 MAPK και phospho-SAPK/JNK στα γλοιώματα και συσχέτιση με την επιβίωση των ασθενών. (Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης). 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2011)

 

24.   Β. Παναγιωτόπουλος, Π. Ζαμπάκης, Κ. Πίκολας, Κ. Φαρόπουλος, Σ. Σπηλιόπουλος, Κ.Φίλος, Δ. Σιαμπλής, Δ. Κωνσταντίνου. Οριστική αντιμετώπιση ραγείσης αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας της σκληράς μήνιγγας του εγκεφάλου μόνο με εμβολισμό. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2011)

 

25.  Κ. Φαρόπουλος, Β. Παναγιωτόπουλος, Φ. Τζωρτζίδης, Μ. Παρθένη, Δ. Κωνσταντίνου. Χειρουργική αντιμετώπιση ενδοκοιλιακών σηραγγωδών αγγειωμάτων. (Αναρτημένη ανακοίνωση). 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2013)

Vβ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ        (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

 

 

1.    Panagiotopoulos VP, Gizewski ER, Asgari S, Forsting M, Wanke I. Onyx zur Behandlung intrakranieller arteriovenoeser Malformationen: Inzidenz vollstaendiger Embolisationen. (88ο  Πανγερμανικό Συνέδριο Ακτινολογίας /Βερολίνο Μάιος 2007)

 

2.  V. Panagiotopoulos, W. Moeller-Hartmann, I. Wanke. Preliminary experience of Onyx embolization for intracranial dural AV fistulas. ABC-WIN Seminar (παγκόσμιο σεμινάριο επεμβατικής νευροακτινολογίας, Val d’ Isere, 13-18 Iανουάρ. 2008)

 

3.  Wanke I, Jaeckel M.C, Gizewski E.R, Goericke S,  Panagiotopoulos V, Forsting M. Perkutane Embolisation von Glomus caroticum Tumoren: Onyx pur. (Συνέδριο Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας DGNR, Οκτώβριος 2008)

 

4. Goericke S,  Panagiotopoulos V, Asgari S, Kastrup O, Forsting M, Wanke I. Inzidenz von In-Stent-Stenosen bei Neuroform-gestuetzer Therapie intrakranieller Aneurysmen. (Συνέδριο Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας DGNR, Οκτώβριος 2008)

 

5.  Panagiotopoulos V., Möller-Hartmann W., Asgari S., Sandalcioglu I.E., Forsting M., Wanke I. Onyx Embolisation intrakranieller duraler arteriovenöser Fisteln mit kortikalem venösen Reflux. (Συνέδριο Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας DGNR, Οκτώβριος 2008)

 

6. Goericke S., Gizewski E., Panagiotopoulos V., Asgari S., Forsting M., Wanke I. Endovaskuläre Behandlung paraophthalmischer Aneurysmen: Besonderheiten in dieser Subgruppe? (Αναρτημένη ανακοίνωση P45, Συνέδριο Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας DGNR, Οκτώβριος 2008)

 

7.  Wanke Ι., Göricke S., Gizewski E.R., Panagiotopoulos V., Sandalcioglu I.E., Kastrup O., Forsting M. Silk-Stent zur Behandlung intrakranieller Aneurysmen: erste Erfahrungen (Αναρτημένη ανακοίνωση P49, Συνέδριο Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας DGNR, Οκτώβριος 2008)

 

8. V. Panagiotopoulos, S.C. Ladd, S. Goericke, S. Asgari,  M.Forsting, I. Wanke. Efficacy of coiling for the treatment of aneurysms presenting with oculomotor nerve paresis. ABC-WIN Seminar (παγκόσμιο σεμινάριο επεμβατικής νευροακτινολογίας, Val d’ Isere, 11-17 Iανουάρ. 2009)

 

9.  S. Goericke, V. Panagiotopoulos, S. Asgari, O. Kastrup, M.Forsting, I. Wanke. Incidence of in-stent-stenosis in Neuroform supported therapy of intracranial aneurysms. ABC-WIN Seminar (παγκόσμιο σεμινάριο επεμβατικής νευροακτινολογίας, Val d’ Isere, 11-17 Iανουάρ. 2009)

 

10. P. Zampakis, C. Kalogeropoulou, P. Kraniotis, V. Panagiotopoulos, D. Konstantinou, T. Petsas, D. Siamblis. Computed Tomography Angiography for the evaluation of patients with non-traumatic subarachnoid haemorrhage in a referral center. (European Society of Neuroradiology Annual Meeting, 17-20 Sept. 2009, Athens)

 

11.V. Panagiotopoulos, P. Zampakis, D. Konstantinou, D. Siamblis. Thrombotic complication in stent-assisted coiling. 7th Meeting of the Mid-Eastern Neurointerventional Club MENC (November 2011, Prague)

Vγ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ SUPPLEMENTS ΔΙΕΘΝΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 1. D. Constantinou, C. Constantoyannis, V. Panagiotopoulos, Th.      Maraziotis. Surgical Treatment of Rheumatological Lesions of the Cervical Spine. Proceedings of the 12TH European congress of Neurosurgery, Monduzzi Editore. pp 909-912, Sept 2003. (ISI/ISTP&B online Database, Neuroscience Citation Index, Current Contents-CC/Clinical Medicine)

 

 1. V. Zolota, A. Tsamanndas, P. Aroukatos, M. Fratzoglou, V. Panagiotopoulos, Ch. Scopa. Prognostic Significance of cell cycle proteins P53, P21, P27, P14, P16 and MDM2 in gliomas. Virhows Archiv Vol 447(2): 542-543, Aug 2005. 

            Vδ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

 1. Κ. Πατεράκης - Β. Παναγιωτόπουλος. Προεδρείο σε συνεδρία παρουσίασης ελεύθερων ανακοινώσεων. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2011)

 

  Vε. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΜΕ

                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Αντιμετώπιση των ραγέντων ανευρυσμάτων του εγκεφάλου’ (Στρογγυλή τράπεζα-12ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Καλαμάτα, 26-27 Ιουνίου 2009)

 

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Νευροχειρουργική αντιμετώπιση ΑΕΕ’ (2η Εκπαιδευτική Ημερίδα, Νευρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ‘ο Άγιος Ανδρέας’ Μάρτιος 2010)
 2. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Διαδερμική θεραπεία αγγειακών δυσπλασιών του εγκεφάλου’ (Στρογγυλή τράπεζα-13ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζάκυνθος, Μάιος 2010)

 

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Ενδοαρτηριακή θρομβόλυση ΑΕΕ’ (Διημερίδα για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Φεβρουάριος 2011)

 

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων πρόσθιας κυκλοφορίας’ (Συμμετοχή ως ομιλητής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα Οκτώβριος 2011)

 

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Επείγουσα αντιμετώπιση ραγέντων AVM’ Στρογγυλή Τράπεζα (26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Μάιος 2012, Θεσσαλονίκη)

 

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Αντιμετώπιση αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου’ (Στρογγυλή τράπεζα-15ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Πύργος, Ιούνιος 2012)

 

 1. V. Panagiotopoulos ‘Acute Μanagement of Ruptured Brain Arteriovenous Malformations’ («Advances in diagnosis and management of intracranial vascular lesions » University of Thessaly, Department of Neurosurgery, Λάρισσα, Απρίλιος 2013)

 

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Κακώσεις αγγείων τραχήλου και εγκεφάλου-Επιδημιολογία και κλινική εικόνα’ (Στρογγυλή τράπεζα-16ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, Πάτρα, Ιούνιος 2013)

 

 1. Β. Παναγιωτόπουλος ‘Υπαραχνοειδής αιμορραγία’ Στρογγυλή Τράπεζα (27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αθήνα,  Ιούνιος 2013)

 

Vστ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Οργάνωση ως Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» [Υ03 -Υ24 - Ε336] στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης, από το ΚΕΚ του ΠΓΝΠ, διάρκειας 40 ωρών (Μάιος 2004)

 

 1. Οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014)

 

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

1.                  Παρακολούθηση εκπαιδευτικών μαθημάτων της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας (μέσω διαδικτύου) κατά την διάρκεια της ειδίκευσής μου στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2005)

 

2.                  Vielmehr als Roentgen: Radiologie vom Feinsten (111o Essener Dienstagskolloquium, Medizinische Gesellschaft, Universitaetsklinikum Essen, 04 Sept. 2007)

 

3.                  HNO-chirurgische Zugangswege im Rahmen interdisziplinaerer Eingriffe an der Fronto- und Laterobasis (Neurochirurgische Klinik und Poliklinik, Universitaetsklinikum Essen, 06 Nov. 2007)

 

4.                  Spina bifida aus neurochirurgischer Sicht (Neurochirurgische Klinik und Poliklinik, Universitaetsklinikum Essen, 22 April 2008)

 

5.                  Παρακολούθηση εκπαιδευτικών μαθημάτων της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας (μέσω διαδικτύου) ως ειδικευμένος ιατρός στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών (2008-2013)

 

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (COURSES/WORKSHOPS)

1.                  ATLS  Student  Course ( Μαρτ 2001 )

 

2.                  PHTLS  Advanced Student  Course  ( Μαρτ 2002 )

 

3.                  PHTLS   Instructor  Course  ( Σεπτ 2002 )

 

4.                  Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» διάρκειας 150 ωρών (Υ02-Υ.24-Υ Ε/Ε ΔΣ 701)           ( Μάιος 2003)

 

5.                  The International Neurovascular Anatomy Course  (Faculte de Medecine, Paris-Sud, 31 Οκτ-5 Noεμ 2004)

 

6.                  European Training Course on Epilepsy, Pain Neuromodulation, Head Injury and Training in Neurosurgery (EANS, Prague 20th-24th Φεβρ. 2005)

 

7.                  First Postgraduate Neurosurgical Workshop Masterclass: Surgery of the Cervical Spine. (Diagnostic and Therapeutic Centre  “Hygeia”, Athens, Mαϊος 9-10, 2005)

 

8.                  EANS Research Course (Θεσσαλονίκη 26-27 Αυγ. 2005)

 

9.                  10   Hellenic Pituitary Course (Diagnostic and Therapeutic Centre  “Hygeia”, Athens, 25-27 Ιαν. 2006)

 

10.              European Training Course on Spine and Peripheral Nerve (EANS, Luxembourg 19th-23th Φεβρ. 2006)

 

11.              Clinical training for percutaneous vertebroplasty (Cologne, 10-11 Nov. 2006)

 

12.              Clinical training for percutaneous lumbar discectomy/nucleoplasty (Cologne, 10-11 Nov. 2006)

 

13.              Clinical training for percutaneous cervical discectomy/nucleoplasty (Cologne, 10-11 Nov. 2006)

 

14.              Vertebroplasty Workshop (Knappschafts-Krankenhaus Bottrop, 25 April 2007)

 

15.              European Training Course on Vascular Neurosurgery (EANS, Lisbon, 17-21 June 2007)

 

16.              Clinical training for percutaneous lumbar and cervical discectomy/nucleoplasty (Bonn, 11-12 Sept. 2007)

 

17.              Workshop for percutaneous lumbar and cervical discectomy/nucleoplasty (Berlin, 31 Aug.-1.Sept. 2007)

 

18.              Workshop for percutaneous vertebroplasty (Berlin, 31 Aug.-1.Sept. 2007)

 

19.              GDC training course (Department of Νeuroradiology / Nuffield Department of Surgery, University of Oxford, 17-19 Mαρτ. 2008)

 

20.              1st international skull base workshop (Boras Sweden, 23–25 Απρ 2009)

 

21.              Training course: 3D Ultrasound and Neuronavigation (Trondheim Norway, 12-13 Nov. 2009)

 

22.              LINNC (Live Interventional Neuroradiology Neurosurgery) Course (Paris, 23-25 May 2011)

 

23.              11th Helsinki Live Demonstration Course in Operative Microneurosurgery (Helsinki Finland, 5-10 June 2011)

24.              4th ESMINT (European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy)  Teaching Course (Barcelona Spain, 4-8 December 2011)

 

 

25.              5th ESMINT (European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy)  Teaching Course (Barcelona Spain, 1-5 December 2012)

 

26.              LINNC (Live Interventional Neuroradiology Neurosurgery) Course (Paris, 11-13 June 2013)

 

 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 

 

1.                  14ο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εταιριών Μικροχειρουργικής   (Kέρκυρα, Αυγ    1998 )

 

2.                  14ο  Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Εταιρίας  (Kέρκυρα, Αυγ 1998 )

 

3.                  88ο  Πανγερμανικό Συνέδριο Ακτινολογίας (Βερολίνο, Μάιος 2007)

 

4.                  ABC-WIN Seminar (παγκόσμιο σεμινάριο επεμβατικής νευροακτινολογίας, Val d’ Isere, 13-18 Iανουάρ. 2008)

 

5.                  Συνέδριο Γερμανικής Εταιρίας Νευροακτινολογίας DGNR, (Οκτώβριος 2008)

 

6.                  ABC-WIN Seminar (παγκόσμιο σεμινάριο επεμβατικής νευροακτινολογίας, Val d’ Isere, 11-17 Iανουάρ. 2009)

 

7.                  1st ESMINT Congress (European society of minimally invasive neurological therapy, Nice France, 10-12 Sept. 2009)

 

8.                  European Society of Neuroradiology Annual Meeting (17-20 Sept. 2009, Athens)

 

9.                  7th Meeting of the Mid-Eastern Neurointerventional Club MENC (November 2011, Prague)

 

10.              4st ESMINT Congress (European society of minimally invasive neurological therapy, Nice France, Sept. 2012)

 

11.              5st ESMINT Congress (European society of minimally invasive neurological therapy, Nice France, Sept. 2013)

14. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

 

1.                  ΧΧΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ( Νοεμ 1998 )

 

2.                  16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής ( Μάιος 2002 )

 

3.                  12ο  Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας (Νοέμ. 2002 )

 

4.                  Επιστημονικό συμπόσιο  Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Θώρακος    Καρδιάς Αγγείων ( Μαρτ 2003 )

 

5.                  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Απρ 2003 )

 

6.                  Μεταπτυχιακό φροντιστήριο της Ουρολογικής Κλινικής του   Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ» ( Μαιος 2003 )

 

7.                  Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής  Χειρουργικής ( Οκτ 2003).

 

8.                  12η Μετεκπαιδευτική ημερίδα της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής κλινικής Πατρών με θέμα «Εγκεφαλικά Επεισόδια, Βαριά Μυασθένεια»   (Φεβρ 2004 )

 

9.                  4o Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδος : «Η αναγκαιότητα της Πρόληψης – πρώιμης διάγνωσης στην ολοκληρωμένη πολιτική κατά του καρκίνου» (Πάτρα, Απρ 2004)

 

10.              18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2004 )

 

11.              9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο (Ιούνιος 2004)

 

12.              2ο Πανελλήνιο Συνέδριο : «Σύγχρονη Τεχνολογία Αυριανή Ιατρική και Υγεία» (Πάτρα, Ιούνιος 2004)

 

13.              30ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης (Σάμος 16-19 Σεπτεμβρίου 2004)

 

14.              19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής  ( Μάιος 2005 )

 

15.              10 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας (Αθήνα 21-23 Οκτ 2005)

 

16.              Ημερίδα με θέμα : «Όγκοι και ογκόμορφες αλλοιώσεις του εγκεφάλου» (Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2006)

 

17.              6ο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδας – Ογκολογική Διημερίδα (Πάτρα, 25-26 Φεβρουαρίου 2006)

 

18.              20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Χαλκιδική, Ιούνιος 2006)

 

19.              22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2008)

 

20.              12ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος (Καλαμάτα 26-27 Ιουνίου 2009)

 

21.              23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2009)

 

22.              13ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος, (Ζάκυνθος, Μάιος 2010)

 

23.              2η Εκπαιδευτική Ημερίδα, Νευρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ‘ο Άγιος Ανδρέας’ (Μάρτιος 2010)

 

24.              16ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 4ο Διεθνές Forum φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας (Αθήνα, Απρίλιος 2010)

 

25.              Διημερίδα για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών (Φεβρουάριος 2011)

 

26.              25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2011)

 

27.              15ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος (Πύργος, Ιούνιος 2012)

 

28.              26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012)

 

29.              16ο ετήσιο συνέδριο ακτινολόγων νοτιοδυτικής Ελλάδος (Πάτρα, Ιούνιος 2013)

 

30.              27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (Αθήνα, Ιούνιος 2013)

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά-Γερμανικά

Μέλος Συλλόγων:

1.              Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

2.             Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρία

3.              Ιατρικός Σύλλογος Βόρειας Ρηνανίας, Γερμανίας

          (Ärztekammer Nordrhein, Deutschland, No 097772)

4.              Γερμανική Εταιρία Νευροακτινολογίας

          (Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie, Mitgliedsnummer: 534)

5.             Πρώην μέλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων

         Νευροχειρουργών (EANS/Young Neurosurgeons’ Committee)  

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Νευροχειρουργική εκτίμηση παθήσεων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη+Πέμπτη: 17:00μμ-18:00μμ

Σημαντικές πληροφορίες:

1. Εκπαιδευτής  προνοσοκομειακής αντιμετώπισης πολυτραυματία Provider PHTLS (Δεκ 2002)2. Εκπαιδευτής στην Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ¨ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ¨ στα πλαίσια του  Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης, Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006», Μέτρο 4.1, από το ΚΕΚ του ΠΓΝΠ  [Υ02-Υ.024-Υ Ε308]  ( Μαρτ 2003)3. Εκπαιδευτής  στο Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. Πατρών στην ειδικότητα : «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» ( 2002-2003 )4. Εκπαιδευτής  σε τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού Φ.Α.Ο.Σ. σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης νομού Αχαίας, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Βασικές Ενέργειες  Πρώτων Βοηθειών»   (3/2003, 5/2003, 2/2004)5. Εκπαιδευτής  προνοσοκομειακής αντιμετώπισης πολυτραυματία Student PHTLS ( Μαρτ 2004)6. Εκπαιδευτής στην Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» [Υ03 -Υ24 - Ε336] στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης, Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006», Μέτρο 4.1,από το ΚΕΚ του ΠΓΝΠ  (Μάιος 2004)7. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων της Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ (ακαδ. έτος 2008-2009): διάλεξη με θέμα ‘Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου’ (12/2008)8. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων της Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ (ακαδ. έτος 2009-2010): διάλεξη με θέμα ‘Διάγνωση και αντιμετώπιση οφθαλμοπληγικών ανευρυσμάτων’ (1/2010)9. Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την κλινική τους άσκηση στη Νευροχειρουργική Κλινική (Ακαδ. Έτη 2008-2013)


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook