Μιχαήλ
Παπαβασιλείου

Καρδιολόγος
Παπαβασιλείου Μιχαήλ Β.
Καποδιστρίου 68, Φιλοθέη, 15237, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παπαβασιλείου Μιχαήλ Β. Καποδιστρίου 68, Φιλοθέη, 15237, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:18:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook