Ευάγγελος
Παπαδάκης

Κλινικός Ψυχολόγος – 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΕΛΗΠΑΛΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κωνσταντινουπόλεως 91, Θεσσαλονίκη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΕΛΗΠΑΛΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κωνσταντινουπόλεως 91, Θεσσαλονίκη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 13:00 & από 16:00 έως 23:00 Σάββατο από 09:00 έως 15:00 & από 16:00 έως 21:00


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook