Παντελεήμων - Παντελής
Παπαδανιήλ

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Γράμμου 18, 1ος όροφος, Βριλήσσια, 15235, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γράμμου 18, 1ος όροφος, Βριλήσσια, 15235, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα+Πέμπτη:18:00μμ -20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook