Γεώργιος
Παπαδήμας

Νευρολόγος
Παπαδήμας Γεώργιος
Δαμάρεως 25, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παπαδήμας Γεώργιος Δαμάρεως 25, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook