Ανδρονίκη
Παπαδοπούλου

Καρδιολόγος
Παπαδοπούλου Ανδρονίκη
Μητροπόλεως 101, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Παπαδοπούλου Ανδρονίκη Μητροπόλεως 101, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook