Γεώργιος
Παπαγεωργιου

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Παπαγεωργίου Γεώργιος Α.
Χατζηγάκη 12, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
Παπαγεωργίου Γεώργιος Α. Χατζηγάκη 12, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook