Μαργαρίτα
Παπακωνσταντίνου

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Παπακωνσταντίνου Μαργαρίτα Μ.
Μελά Παύλου 48, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Παπακωνσταντίνου Μαργαρίτα Μ. Μελά Παύλου 48, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη:17:00μμ -20:30μμ, Τετάρτη- Παρασκευή:10:00πμ -13:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook