Ελένη
Παπακρβού

Ειδική Χειρουργός Παίδων - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ DR. MD PHD
Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, 4ος όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ DR. MD PHD Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, 4ος όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Γιατί δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το παιδί σαν να είναι ένας μικρός ενήλικας!

Σπουδές:

1997-2004:Πτυχίο Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Τμήμα Επιστημών Υγείας

                  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

                   Βαθμός Πτυχίου:Λίαν Καλώς 7.00(6.75)/10.

1993-1996:3ο Γενικό Λύκειο Λάρισας

                   Βαθμός Απολυτηρίου:18 και 2/11.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

03/2015 έως 09/2015:Εξάμηνη άσκηση στην παιδοορθοπαιδική στην ορθοπαιδική

                                    Του Γ.Ν.Λάρισας

12/2014 εως 03/2105:Τρίμηνη άσκηση στην παιδοουρολογία στην ουρολογική

                                    του Γ.Ν.Λάρισας                 

2014 εως 27/04/2016:Χειρουργική Παίδων Γ.Ν.Θ.<<Ιπποκράτειο>> Ειδικευόμενη

                                     στην τελική ειδικότητα (ειδικότητα ειδίκευσης).                           

08/2014 έως 10/2014 :Τρίμηνη άσκηση στην παιδοουρολογία στην ουρολογική

                                    κλινική του Γ.Ν.Θ.<<Γ.Γεννηματάς>>      

2011 έως σήμερα: Χειρουργική Παίδων Γ.Ν.Θ.<<Γ.Γεννηματάς>>

                                Ά Πανεπιστημιακή Κλινική Ειδικευόμενη στην τελική ειδικότητα

                               (ειδικότητα ειδίκευσης).                

2009 έως 20011    : Χειρουργική Παίδων Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

                                Ειδικευόμενη στην τελική ειδικότητα (ειδικότητα ειδίκευσης).

2006 έως 2009      : Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

                                Ειδικευόμενη Χειρουργικής με τελική ειδίκευση στη Χειρουρική

                                Παίδων ,(στη Χειρουργική Κλινική εργάσθηκα και με παράταση

                                δύο μηνών).

3/2008 έως 6/2008 : Εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Λάρισας στο πρόγραμμα : 

                                 <<Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου>>.                                       

2005-2006:Β΄Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Οικειοθελής και αφιλοκερδής εργασία ως observer στην κλινική έως την έναρξη της ειδικότητος μου ως χειρουργού στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

2004-2005:Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου(λήξη στις 17-11-2005             

                  μετά από χρήση νόμιμου δικαιώματός μου για παράταση διάρκειας ενός                    

                  μήνα και δέκα επτά ημερών).

[if !supportLists]·         Θέση στο Κέντρο Υγείας Γόννων

·         Θερινοί μήνες: Κάλυψη Εξυπηρετούμενου Ιατρείου Μεσαγγάλων (επί εικοσιτετραώρου βάσεως).

1/2005-5/2005:Απόσπαση στην Β΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού

                        Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας μετά από προσωπική μου αίτηση

                        που  έγινε δεκτή. Ημέρες αποσπάσεως Τρίτη & Παρασκευή 

                        εβδομαδιαίως.

6/2004-9/2004:Εκπλήρωση τρίμηνης άσκησης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

·         Άσκηση ιατρικών καθηκόντων στο Χειρουργικό-Καρδιολογικό-Παθολογικό Τμήμα (Εξωτερικά Ιατρεία-Επείγοντα Περιστατικά).

·         Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σταθμού Α΄ Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

·         Υπεύθυνη λειτουργίας του Ιατρείου Αλλοδαπών για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για Άδεια Παραμονής.

Εμπειρία:

03/2015 έως 09/2015:Εξάμηνη άσκηση στην παιδοορθοπαιδική στην ορθοπαιδική

                                    Του Γ.Ν.Λάρισας

12/2014 εως 03/2105:Τρίμηνη άσκηση στην παιδοουρολογία στην ουρολογική

                                    του Γ.Ν.Λάρισας                 

2014 εως 27/04/2016:Χειρουργική Παίδων Γ.Ν.Θ.<<Ιπποκράτειο>> Ειδικευόμενη

                                     στην τελική ειδικότητα (ειδικότητα ειδίκευσης).                           

08/2014 έως 10/2014 :Τρίμηνη άσκηση στην παιδοουρολογία στην ουρολογική

                                    κλινική του Γ.Ν.Θ.<<Γ.Γεννηματάς>>      

2011 έως σήμερα: Χειρουργική Παίδων Γ.Ν.Θ.<<Γ.Γεννηματάς>>

                                Ά Πανεπιστημιακή Κλινική Ειδικευόμενη στην τελική ειδικότητα

                               (ειδικότητα ειδίκευσης).                

2009 έως 20011    : Χειρουργική Παίδων Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

                                Ειδικευόμενη στην τελική ειδικότητα (ειδικότητα ειδίκευσης).

2006 έως 2009      : Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

                                Ειδικευόμενη Χειρουργικής με τελική ειδίκευση στη Χειρουρική

                                Παίδων ,(στη Χειρουργική Κλινική εργάσθηκα και με παράταση

                                δύο μηνών).

3/2008 έως 6/2008 : Εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Λάρισας στο πρόγραμμα : 

                                 <<Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου>>.                                       

2005-2006:Β΄Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Οικειοθελής και αφιλοκερδής εργασία ως observer στην κλινική έως την έναρξη της ειδικότητος μου ως χειρουργού στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

2004-2005:Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου(λήξη στις 17-11-2005             

                  μετά από χρήση νόμιμου δικαιώματός μου για παράταση διάρκειας ενός                    

                  μήνα και δέκα επτά ημερών).

[if !supportLists]·         Θέση στο Κέντρο Υγείας Γόννων

·         Θερινοί μήνες: Κάλυψη Εξυπηρετούμενου Ιατρείου Μεσαγγάλων (επί εικοσιτετραώρου βάσεως).

1/2005-5/2005:Απόσπαση στην Β΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού

                        Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας μετά από προσωπική μου αίτηση

                        που  έγινε δεκτή. Ημέρες αποσπάσεως Τρίτη & Παρασκευή 

                        εβδομαδιαίως.

6/2004-9/2004:Εκπλήρωση τρίμηνης άσκησης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

·         Άσκηση ιατρικών καθηκόντων στο Χειρουργικό-Καρδιολογικό-Παθολογικό Τμήμα (Εξωτερικά Ιατρεία-Επείγοντα Περιστατικά).

·         Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σταθμού Α΄ Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

·         Υπεύθυνη λειτουργίας του Ιατρείου Αλλοδαπών για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για Άδεια Παραμονής.

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

                                         ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Μ.Ε.Θ του Π.Π.Γ.Νοσοκομείου  Λάρισας με θέμα:

«Μελέτη της επίδρασης της Τελοεκπνευστικής Πίεσης και της  θέσης σε

 

μηχανικό  αερισμό στην Ενδοκοιλιακή Πίεση και συσχέτιση της βακτηριαιμίας

 

 με την  Ενδοκοιλιακή Υπέρταση».

 

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

      Μεταπτυχιακό πρόγραμμα : << Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας>>

      Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Συνέδρια:

04/2015:Συμπόσιο: << Εαρινό Συμπόσιο 2015 Χειρουργών Παίδων>>.

11/2014:Συνέδριο: <<25o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων>>.

 

04/2014: Συμπόσιο: << Εαρινό Συμπόσιο 2014 Χειρουργών Παίδων>>.

 

03/2014:Συνεδρία: <<Επιστημονική Συγκέντρωση Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος>>.

 

03/2014:Συνέδριο: <<29o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, με πανελλήνια συμμετοχή>>

 

10/2013:Συνέδριο: <<29o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή Συμμετοχή>>.

 

06/2013:Σεμινάριο: <<4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο-Αιμοδυναμική Παρακολούθηση στη Σήψη>>.

 

05/2013: Συμπόσιο: <<Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων >>.

 

12/2012: Ημερίδα: <<4η Παιδιατρική Ημερίδα>>.

 

11/2012: Συνέδριο: << 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας>>. 

 

10/2012:Συνέδριο: << 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων>>.

 

10/2012:Συνεδρία : <<3η Συνεδρία 2012 Π.Ε.Β.Ε>>.

 

10/2012:Workshop : <<Neuropathic bladder: surgical management >>.

 

10/2012:Συνέδριο : << 25th Annual Congress ESICM>>.

 

05/2012: Συνέδριο: << Σήψη στη ΜΕΘ Σήμερα>>.

 

04/2012: Συμπόσιο: <<Εαρινό Συμπόσιο 2012 Χειρουργών Παίδων>>.

05/2011:Ημερίδα: <<Θέματα αιχμής στη ΜΕΘ>>.

 

04/2011:Συνέδριο: << Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην

                                  Πρωτοβάθμια Περίθαλψη>>.

 

11/2010:Συνέδριο: <<13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας>>.

 

10/2010:Συνέδριο: <<VII Congress of Mediterranean Association of Pediatric

                                      Surgery>>.

10/2010:Συνέδριο: <<23rd Annual Congress Barcelona, Spain 9-13 October 2010>>.

 

03/2010: Σεμινάριο: <<Μηχανικός Αερισμός 2010>>.

 

6/2009:Συμπόσιο:<<4ο Χειρουργικό  Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδος>>.

 

4/2009:Συμπόσιο: <<9ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδος>>.

 

3/2009: Συνέδριο: <<24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό συνέδριο>>.

 

2/2009: Συνέδριο:<< European Course on Lymphoedema (ECL) 2009>>.

 

2/2009:Σεμινάριο:<<Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : BEDSIDE PROCEDURES >>.

 

2/2009: Συνέδριο:<<5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας

                                   Χειρουργικής>>.

 

12/2008:Συνέδριο:<<11ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο>>.

 

12/2008:Συνέδριο:<<1ο Ετήσιο Συνέδριο Σύγχρονες  Εξελίξεις της

                                    Λοιμωξιολογίας >> .  

 

11/2008:Σεμινάριο:<< Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο Τεχνικές Πλαστικής

                                       Χειρουργικής για Γενικούς Χειρουργούς>>.

 

11/2008:Συνέδριο:<<26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό

                                    Φόρουμ 2008>>.

 

6/2008: Σεμινάριο:<< Εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική σε

                                      Πειραματικά  Χειρουργεία>>.

 

11/2007 έως 5/2008: Σεμινάρια : <<Αντιβιοτικά. 1ος Μετεκπαιδευτικός Κύκλος

                                     Εξειδίκευσης/ΙΒΕΤ 2007-2008>>.

 

5/ 2008: Συνέδριο:<<34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο>>.

 

5/ 2008: Συνέδριο:<<3ο Συμπόσιο Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας>>.

 

5/2008: Συνέδριο: <<34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο >>.

 

4/2008: Συνέδριο: << Ημέρες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας>>.

 

3/2008: Συνέδριο: << 20 + 1 χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής >>.

 

3/2008: Συνέδριο : << 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή στο Διαβητικό

                                     Πόδι >>.

3/2008:Σεμινάριο:<< Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας με θέμα :Φροντίδα

                                     Χρόνιων Ελκών Με Σύγχρονα Επιθέματα>>.

 

3/2008: Συνέδριο : << 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο >>.

 

12/2007:Συνέδριο: <<10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων>>.

 

12/2007:Συμπόσιο: <<3ο Χειρουργικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδος>>.

       

11/2007 :Συνέδριο: <<8o ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο>>.

 

10/2007:Συνέδριο:  <<8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος>>.

 

6/2007: Συμπόσιο: <<2ο Συμπόσιο Αγγειοχειρουργικής Αγγειολογίας>>.

 

6/2007: Σεμινάριο : <<Υπερηχογραφική Απεικόνιση Αγγείων >>.

 

5/2007: Σεμινάρια: <<Συνεχιζόμενη Χειρουργική Μετεκπαίδευση>>.(12 κύκλοι).

 

3/2007: Συνέδριο : << Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της νόσου της Εχινοκοκκιά-

                                     σεως >>.

 

2/2007: Συνέδριο : <<4o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής>>.

 

11/2006: Διημερίδα : <<Διαβητικό πόδι – Πρόληψη ακρωτηριασμών>>.

 

11/2006: Συνέδριο : <<25o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ 2006>>.

 

11/2006 : Συνέδριο : <<12ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Παρεντερικής & Εντερικής Διατροφής>>.

 

11/2006 : Συνέδριο : << Ενδοκρινικά & Μεταβολικά νοσήματα στην Εγκυμοσύνη>>.

 

10/2006 : Συνέδριο : << 3rd World Congress on Quality in Clinical Practice >>.

 

10/2006 : Συνέδριο : <<9o Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος>>.

 

4/2006 : Συνέδριο : << 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο>>.

 

4/2006 : Συνέδριο : <<New trends in Cardiology>>.

 

3/2006 : Συμπόσιο : << Πρόληψη Γυναικολογικού Καρκίνου>>.

 

2/2006 : Σεμινάριο : <<9o Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων>>.

 

2/2006: Συμπόσιο : <<4o Πανελλήνιο Συμπόσιο Αρτηριακής Υπέρτασης >>.

 

1/2006 :Σεμινάριο: <<8ο Σεμινάριο Ηχοκαρδιογραφίας>>.

 

12/2005:Συνέδριο: <<9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων>>

 

11/2005:Συμπόσιο: <<Χειρουργικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας>>

 

11/2005:Ημερίδα: <<Αντιμετώπιση Πόνου και Παρηγορητική Ιατρική>>

 

11/2005:Ημερίδα: <<5η Ημερίδα Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα>>.

 

10/2005:Διημερίδα: <<Λοιμώξεις-Λοιμώδη Νοσήματα-Εμβολιασμοί και Επίκαιρα

                                     Ιατροκοινωνικά Θέματα>>.

 

10/2005:Συνέδριο: <<8ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος>>.

 

5/2005:Σεμινάριο:<<Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος

                                   Όγκοι του μυοσκελετικού συστήματος – μεταβολικά νοσήμα-

                                  τα>>.

 

10/2004:Συνέδριο: <<7ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος>>.

 

9/2003:Σεμινάριο: <<15ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Γ΄Παιδιατρικής Κλινικής

                                  του Α.Π.Θ.>>.

 

Ξένες γλώσσες:

Άριστο επίπεδο:1ο:Certificate of Proficiency in English.

                               (University of Michigan).

                           2ο:First Certificate in English(Lower).

                           3ο:Standard Certificate in English.

 

Μέλος Συλλόγων:

                                                                                                

        1) Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

        καθώς και κτήση Άδειας   Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος από τον Απρίλιο   

        2004.

        2) Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου του ΕΚΑΒ.

        3)Μέλος της ΕΑΕΙΒΕ.

        4)Μέλος Ελληνικής εταιρείας Χειρουργών Παίδων.

        5)Μέλος Συλλόγου Τριτέκνων Λάρισας.

      

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Άγιος Λουκάς Διαβαλκανικό ΙΑΣΩ

Έξτρα παροχές:

Λαπαροσκοπική χειρουργική , ενδοσκοπική χειρουργική

Ώρες λειτουργίας:

Δευτ-Τετ-Παρ:09:00πμ-14:00μμ και 18:00μμ-21:00μμ Τρ-Πεμπ: 09:00πμ-14:00μμ Αντιμετώπιση και του επείγοντος

Σημαντικές πληροφορίες:

[if !supportLists]·         Κάτοχος  ATLS (Advanced Trauma Life Support).

·         Κάτοχος  APLS (Advanced Paediatric Life Support).

·         Κάτοχος ALS (Advance Life Support )

·         Κάτοχος  BLS/AED PROVIDER COURSE (Basic Life Support-

                                        Automatic External Dispenter).

                                              ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

           Παπακρίβου Ελένη(2017):<<Τα συγγενή ουρηθρικά εκκολπώματα>>.

          Γαληνός ,τόμος 58ος,τεύχος 3ο-4ο ,σελ 075-082,2017.

           Παπακρίβου Ελένη(2017):<<Το προστατικό κυστίδιο: μια μη αναδειχθείσα

           συγγενής οντότητα>>.

           Γαληνός ,τόμος 58ος,τεύχος 2ο,σελ 047-053,2017.

           Παπακρίβου Ελένη(2017):<<Οι διαταραχές κινητικότητας του διαφράγ-

           ματος>>.

          Γαληνός ,τόμος 58ος,τεύχος 2ο,σελ 054-060,2017.

          Παπακρίβου Ελένη(2017):<< Cystic lymphangioma of the chest wall in a 5-

            years old male patient: a rare and atypical localization; a case report and

           comprehensive review of the literature>>Case Reports in pediatrics

           Septemper 2017.

           Παπακρίβου Ελένη(2017):<< A Unique Case Involving Open Amputation in

            preterm Neonatal Digits With Post-Operative Management Using Medical

            grade Honey>>.

        Παπακρίβου Ελένη(2017):<< Intra-Abdominal Hypertension causes   
     bacterial growth in lungs : An animal study>>. BioMed Research 
            International Volume 2017 (2017), Article ID 4601348, 7 pages ,https://doi.org/10.1155/2017/4601348
                 Παπακρίβου Ελένη(2017):<<Η υδροκήλη στον παιδικό πληθυσμό>>.

           Γαληνός, Τόμος 58ος Τεύχος 1ο , σελ.009-018,2017

           Παπακρίβου Ελένη(2016):<<Η οισοφαγοκήλη>>.

           Γαληνός, Τόμος 57ος Τεύχος 4ο , σελ.157-169,2016

           Παπακρίβου Ελένη(2016):<<Multiple gastric erosion early after a 3V

           lithium battery (CR2025)ingestion in an 18 month old male patient.

          Consideration about the proper time of intervention>>. Case Reports in

           pediatrics August 2016. 

           Παπακρίβου Ελένη(2015):<< Ο ρόλος του χειρουργού παίδων στην αντι-

          μετώπιση του συνδρόμου βραχέος εντέρου>>

           Γαληνός, Τόμος 56ος Τεύχος 2ο , σελ.100-129,2015

           Παπακρίβου Ελένη(2015):<<Σύνδρομο περιοριστικής δυσλειτουργίας:Συνύ-

           παρξη λειρουργικών διαταραχών ούρησης και λειτουργικής δυσκοιλιότητας>>,

           Γαληνός 1:38-51,2015.

           Παπακρίβου Ελένη(2013): <<Bilocular cystic ileal duplication>>.Aristotle

           University Medical Journal,Vol.41.Issue 1,February 2014

           Παπακρίβου Ελένη(2013): <<Συρρέοντες πολλαπλοί νεανικοί  πολύποδες  

           Ορθού(Σύνδρομο νεανικής πολυποδίασης),Περιγραφή   περίπτωσης.

           Γαληνός,5/6: 387-392,2013.

           Παπακρίβου Ελένη(2013): <<Πρωτοπαθής μη παλινδρομών

           Μεγαουρητήρας>>. Paediatr N Gr2913,25;72-81.

           Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Τα νεώτερα δεδομένα της ενούρησης>>

           Γαληνός Τόμος 55ος ,τεύχος 3-4,2013.

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Τα απώτερα αποτελέσματα του

          χειρουργηθέντος συγγενούς μεγακόλου>>. Γαληνός Έτος 55ο,Τεύχος

          2ο,2013.ISSN:0257-4381 .             

          Παπακρίβου Ελένη(2013): <<Ενδοπαρεγχυματικές κύστεις επιδιδυμίδας>>. 

          Ελληνική Ιατρική 2013 .         

          Παπακρίβου Ελένη(2013): <<Statins and pneumonia: data for clinical  

          Studies>>.  Reanimation, November 2013.

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Χειρουργική προσέγγιση διαταραχών της

          στροφής και της καθήλωσης του μέσου εντέρου>>. Γαληνός  Έτος 54ο Τεύχος  

          5ο-6ο,2012.ISSN:0257-4381.

          Παπακρίβου Ελένη(2010):<< Effect of pravastatin on the frequence of 

          ventilator- associated pneumonia and on intensive care unit mortality:

         open- label,randomized stydy>>. Critical Care Medicine ,June 2011.

 

 

 

                                       ΣΥΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ                      

          

        Συμμετοχή στο σύγγραμμα <<Οι συγγενείς κήλες>>, του Χειρουργού Παίδων

        Ιωάννη Πατουλιά, Διευθυντή της Ά Χειρουργικής Παίδων του Γ.Ν.Θεσσαλο-

        νίκης Γεώργιος Γεννηματάς, Πανεπιστημιακή Κλινική του Α.Π.Θ, από τις

        εκδόσεις University Studio Press (2018).

 

 Παπακρίβου Ελένη(2016):<< Η  φαρμακευτική χάλαση του κατώτερου

         οισοφαγικού σφιγκτήρα στην αντιμετώπιση της ενσφήνωσης μονισματοειδούς

         ξένου σώματος στα παιδιά:εμπειρία μιας πενταετίας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

         26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

         Παπακρίβου Ελένη(2016):<< Αδενωματώδης όγκος ουράς επιδιδυμίδας σε

         αγόρι 16 ετών. Περιγραφή περίπτωσης και μελλοντικοί προβληματισμοί>>.

        (αναρτημένη ανακοίνωση).

        26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

        Παπακρίβου Ελένη(2016):<< Ευμεγέθης επιδιδυμική κύστη διαμέτρου 3,8

        εκατοστών σε αγόρι 15 ετών. Περιγραφή περίπτωσης>>.

        (αναρτημένη ανακοίνωση).

        26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

        Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Οξείες διαβρώσεις στο γαστρικό βλενογόννο σε

         αγόρι 18 μηνών από κατάποση δισκοειδούς μπαταρίας. Περιγραφή περίπτωσης

         και βιβλιογραφική ανασκόπηση>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

         25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Η συμβολή του χειρουργού παίδων στην αρχική

         διαγνωστική προσπέλαση της νευροϊνωμάτωσης: περιγραφή δύο

         περιπτώσεων>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

         25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Συγγενές μεσοβλαστικό νέφρωμα :Περιγραφή

         Περίπτωσης>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής

         Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Ετερόπλευρη σαλπιγγίτιδα σε έδαφος λοίμωξης

         από Enterobius Vernicularis σε κορίτσι 11 ετών:Παρουσίαση σπάνιου

         περιστατικού>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής

         Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Νεκρωτική βακτηριακή πνευμονία στα παιδιά>>.

         (αναρτημένη ανακοίνωση).Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Κατάποση πολλαπλών αιχμηρών ξένων σωμάτων

         από έφηβη.Παρουσίαση περιστατικού κι ανασκόπηση της βιβλιογραφίας>>.

         (αναρτημένη ανακοίνωση). Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Ποσοτικός προσδιορισμός του ορθοπρωκτικού

         αντανακλαστικού:προοπτική μελέτη>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).

         Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

   Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Στρατηγική αντιμετώπισης του κυστικού

    λεμφαγγειώματος μεσεντερίου>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).

    Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<< Παραουρηθρική κύστη του έξω ουρηθρικού   

          στομίου σε άρρεν νεογνό:περιγραφή περίπτωσης μιας σπάνιας  

          οντότητας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<< Μηχανικός ειλεός στα παιδιά.Εμπειρία

          τριετίας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Επιπλοκές απόφυσης Meckel.Πενταετής

          ανασκόπηση>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Ρήξη νήστιδας μετά από κλειστή κάκωση

          κοιλίας.Παρουσίαση περιστατικού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          29o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,με πανελλήνια συμμετοχή

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Οξεία επίσχεση ούρων λόγω

          αιματόκολπου.Παρουσίαση δύο περιπτώσεων>>. (ελεύθερη ανακοίνωση).

          29o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,με πανελλήνια συμμετοχή

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Οξεία επιδιδυμίτιδα:Εμπειρία μιας δεκαετίας>>

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          29o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,με πανελλήνια συμμετοχή

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Φλεγμαίνουσα σκωληκοειδούς απόφυση με  

          εντόπιση στον αριστερό λαγόνιο βόθρο σε υπόστρωμα ατελούς non rotation>>.

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Επιστημονική Συγκέντρωση Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

          Μάρτιος 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Δυσγερμίνωμα ωοθήκης. Παρουσίαση δύο περι-

          πτώσεων>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Διαταραχές στροφής και καθήλωσης του εντέ-

          ρου στη νεογνική ηλικία : κλινικά, απεικονιστικά και χειρουργικά ευρήματα>>.

          (αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Νευροϊνωμάτωση τύπου Ι σε ασθενή 11 ετών. Ο

          ρόλος του χειρουργού παίδων>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<οξεία κοιλία μετά από θρόμβωση της σπληνικής

          φλέβας σε παιδί 3 ετών. Παρουσίαση περιστατικού. (αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Υπερηχογραφική εκτίμηση διογκωμένων

          μεσεντέριων λεμφαδένων σε ασυμπτωματικά παιδιά>>.

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Τραυματικής αιτιολογίας αρτηριοφλεβική

          επικοινωνία μηριαίων αγγείων>>. (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Αγόρι 14 ετών με πολλαπλούς νεανικούς

          Πολύποδες. Παρουσίαση περιστατικού>> .(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Δίχωρος κυστικός διπλασιασμός ειλεού. Παρου-

          σίαση περιστατικού>> .(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<< Γιγαντιαίαοι κυστικοί  όγκοι του σπλήνα. Απο-

          μυθοποίηση για το «σχετικά άβατο»  της ενδοσπληνικής χειρουργικής>>.

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Πλεονεκτήματα τοποθέτησης κεντρικού

          Φλεβικού καθετήρα διαμέσω της έξω σφαγίτιδας>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο τύπου Η .Παρου-

          σίαση περιστατικού>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Κυστικό λεμφαγγείωμα επιδυδιμίδας.Περιγραφή

          περίπτωσης>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Αλγοριθμική προσέγγιση της αντιμετώπισης του  

          ανελκόμενου όρχι>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης σε διάφορες

          θέσεις και διαφορετικές τιμές τελοεκπευστικής πίεσης σε ασθενείς της μονάδας

          εντατικής θεραπείας>>( electronic poster)

          14o Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

           Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Διαχείρηση παιδιατρικών ασθενών με κυστικά

          μορφώματα ωοθήκης.Αναδρομική μελέτη πενταετίας και ανασκόπηση βιβλιο-

          γραφίας>> (ελεύθερη ανακοίνωση)

           Εαρινό Συμπόσιο 2012 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Μελέτη της επίδρασης της PaCO2 στην πνευμο-

          νική αρτηριακή πίεση σε διασωληνωμένα κουνέλια υπό μηχανικό αερισμό>>

          (electronic poster).

           14o Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

           Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Πρωτοπαθής μη επικοινωνούσα υδροκήλη

           σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας, Μια διακριτή οντότητα>>(ελεύθερη  ανακοί-

           νωση)

           Εαρινό Συμπόσιο 2012 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Κυστικό Λεμφαγγείωμα Οσχεοβουβωνικής 

          Χώρας σε Παιδιά>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

          24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων.

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<< Η κιρσοκήλη στην προεφηβεία>>

          24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Intraabdominal pressure in different levels of

          bed positions and PEEP in ICU>>.( electronic poster)

          25th Annual Congress ESICM

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Εκκόλωμα Hutch.Προβληματισμοί –Αντι-

          μετώπιση>>(ελεύθερη ανακοίνωση).

          3η Συνεδρία 2012 Π.Ε.Β.Ε.

          Παπακρίβου Ελένη(2010):<<Pravastatin  preventive therapy for Ventilator

          Associated Pneumonia>>.(electronic poster).

          23rd Annual Congress Barcelona,Spain 9-13 October 2010.

          Παπακρίβου Ελένη(2010):<<Προληπτική  θεραπεία με πραβαστατίνη στη

          πνευμονία  σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα>>.(electronic poster).

           13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας.

           Παπακρίβου Ελένη(2010):<< Giant  Epithelial SpleniCysts>>.(αναρτημένη

           ανακοίνωση).               

           VII Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery.           

           Παπακρίβου Ελένη(2009):<<Οξέα χειρουργικά συμβάματα σε νοσοκομείο της

           περιφέρειας. Αναδρομική μελέτη>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).

            5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής.

            Παπακρίβου Ελένη(2009):<<Εμφανίζουν τα νεογνά πόνο; Μύθος ή

           aλήθεια;>>( ελεύθερη ανακοίνωση).

            24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνλεδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2009):<< Διαμεσεντερική κήλη : Σπάνια αλλά υπαρκτή

            αιτία οξείας κοιλίας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

            24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνλεδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<< Οι παθήσεις του μαστού σε νοσοκομείο της

            περιφέρειας. Αναδρομική μελέτη>>. (ελεύθερη ανακοίνωση).

            11ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<< Κλινική εικόνα –αντιμετώπιση-έκβαση από-

            φρακτικού ειλεού λεπτού εντέρου>>.( ελεύθερη ανακοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Εγκολεασμός λεπτού εντέρου σε ενήλικες.

            Μια δυνητικά θανατηφόρος κλινική οντότητα>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Σύγχρονη κάκωση ορθού και ουροδόχου

            κύστεως από ξένο σώμα. Παρουσίαση περιστατικού>>.(αναρτημένη ανα-

            κοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Μεκελλειοστομία αντί ειλεοστομίας σε ασθενή

            με καρκίνο παχέος εντέρου. Παρουσίαση περιστατικού>>.(ελεύθερη

            ανακοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Σπάνια περίπτωση ταυτόχρονης διάτρησης δύο

            πεπτικών ελκών>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

           2008.

           Παπακρίβου Ελένη(2008): << Χειρουργικές λοιμώξεις ανοσοκατεσταλμέ-

            νων ασθενών. Η μη έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση μπορεί να αποβεί μοι-

            ραία.. Παρουσίαση περιστατικών>>.( αναρτημένη ανακοίνωση)

            1ο Ετήσιο Συνέδριο Σύγχρονες  Εξελίξεις της  Λοιμωξιολογίας .  

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<< Συγκριτική μελέτη οντασεντόνης με δεξαμε-

            θαζόνη για τη μετεγχειρητική πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου σε λαπα-

            ροσκοπικές χολοκυστεκτομές>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Κάκωση Επικουρικού Ηπατικού Πόρου σε Λα-

            παροσκοπική Χολοκυστεκτομή. Παρουσίαση  περιστατικού>>.(ελεύθερη

            ανακοίνωση).

            20+ 1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Οξύ επιγαστρικό άλγος σε ασθενή με Λοιμώδη

            Μονοπυρήνωση. Μπορεί να αφορά σε ρήξη σπληνός;>>.(αναρτημένη ανακοί-

            νωση)

            23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Διαβητικό Πόδι. Το τραύμα ως καθοριστικός

            παράγοντας για τον ακρωτηριασμό>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Διαβητκό Πόδι.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Αναισθησιολογικές τεχνικές σε χειρουργικό

            ακρωτηριασμό Διαβητικού Πόδιού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Διαβητκό Πόδι.

            Παπακρίβου Ελένη(2007):<<Γάγγραινα Fournier.Η αντιμετώπιση ενός

            επείγοντος περιστατικού>>.(αναρτημένη ανακοίνωση)

            10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων.

            Παπακρίβου Ελένη(2007):<<Νεκρωτική φασιίτιδα. Μια νόσος με πολύ

            ύψηλή θνητότητα>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            3ο Χειρουργικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Κλειστές κακώσεις  ήπατος σπληνός. Συντηρητική ή Χειρουργική αντιμετώπιση;>>(ελεύθερη ανακοίνωση)

80 ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Απόστημα λαγονοψoiτου μετά από πυομυοσίτιδα μηρού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

80 ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Κύστης Μεσεντερίου. Παρουσίαση περιστατικού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

80 ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.

Παπακρίβου Ελένη(2007): << Οξεία Σκωληκοειδίτιδα. Τρόποι αντιμετώπισης μιας παλαιάς νόσου>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Αίτια Άλγους Δεξιού Λαγονίου Βόθρου-Διαγνωστική Προσέγγιση και Αντιμετώπιση>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2007): << Μετατροπή Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής σε Ανοιχτή Επέμβαση. Αιτίες και Επιβαρυντικοί Παράγοντες>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2006): <<Αντιμετώπιση Γάγγραινας Fournier και Πλαστική Αποκατάσταση σε περιφερειακό Νοσοκομείο>>.(αναρτημένη ανακοίνωση)

            25o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ

            2006.

            Παπακρίβου Ελένη(2003):<<Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών>>

Γ΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.Βαθμολογήθηκε με Άριστα 10/10.

            Παπακρίβου Ελένη(2003):<<Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια>>

Β΄Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

 

 

Παπακρίβου Ελένη(2016):<< Η  φαρμακευτική χάλαση του κατώτερου

         οισοφαγικού σφιγκτήρα στην αντιμετώπιση της ενσφήνωσης μονισματοειδούς

         ξένου σώματος στα παιδιά:εμπειρία μιας πενταετίας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

         26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

         Παπακρίβου Ελένη(2016):<< Αδενωματώδης όγκος ουράς επιδιδυμίδας σε

         αγόρι 16 ετών. Περιγραφή περίπτωσης και μελλοντικοί προβληματισμοί>>.

        (αναρτημένη ανακοίνωση).

        26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

        Παπακρίβου Ελένη(2016):<< Ευμεγέθης επιδιδυμική κύστη διαμέτρου 3,8

        εκατοστών σε αγόρι 15 ετών. Περιγραφή περίπτωσης>>.

        (αναρτημένη ανακοίνωση).

        26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

        Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Οξείες διαβρώσεις στο γαστρικό βλενογόννο σε

         αγόρι 18 μηνών από κατάποση δισκοειδούς μπαταρίας. Περιγραφή περίπτωσης

         και βιβλιογραφική ανασκόπηση>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

         25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Η συμβολή του χειρουργού παίδων στην αρχική

         διαγνωστική προσπέλαση της νευροϊνωμάτωσης: περιγραφή δύο

         περιπτώσεων>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

         25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Συγγενές μεσοβλαστικό νέφρωμα :Περιγραφή

         Περίπτωσης>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής

         Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Ετερόπλευρη σαλπιγγίτιδα σε έδαφος λοίμωξης

         από Enterobius Vernicularis σε κορίτσι 11 ετών:Παρουσίαση σπάνιου

         περιστατικού>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής

         Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Νεκρωτική βακτηριακή πνευμονία στα παιδιά>>.

         (αναρτημένη ανακοίνωση).Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Κατάποση πολλαπλών αιχμηρών ξένων σωμάτων

         από έφηβη.Παρουσίαση περιστατικού κι ανασκόπηση της βιβλιογραφίας>>.

         (αναρτημένη ανακοίνωση). Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

         Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Ποσοτικός προσδιορισμός του ορθοπρωκτικού

         αντανακλαστικού:προοπτική μελέτη>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).

         Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

   Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Στρατηγική αντιμετώπισης του κυστικού

    λεμφαγγειώματος μεσεντερίου>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).

    Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<< Παραουρηθρική κύστη του έξω ουρηθρικού   

          στομίου σε άρρεν νεογνό:περιγραφή περίπτωσης μιας σπάνιας  

          οντότητας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<< Μηχανικός ειλεός στα παιδιά.Εμπειρία

          τριετίας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Επιπλοκές απόφυσης Meckel.Πενταετής

          ανασκόπηση>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Ρήξη νήστιδας μετά από κλειστή κάκωση

          κοιλίας.Παρουσίαση περιστατικού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

          29o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,με πανελλήνια συμμετοχή

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Οξεία επίσχεση ούρων λόγω

          αιματόκολπου.Παρουσίαση δύο περιπτώσεων>>. (ελεύθερη ανακοίνωση).

          29o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,με πανελλήνια συμμετοχή

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Οξεία επιδιδυμίτιδα:Εμπειρία μιας δεκαετίας>>

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          29o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,με πανελλήνια συμμετοχή

          Παπακρίβου Ελένη(2014):<<Φλεγμαίνουσα σκωληκοειδούς απόφυση με  

          εντόπιση στον αριστερό λαγόνιο βόθρο σε υπόστρωμα ατελούς non rotation>>.

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Επιστημονική Συγκέντρωση Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

          Μάρτιος 2014

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Δυσγερμίνωμα ωοθήκης. Παρουσίαση δύο περι-

          πτώσεων>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Διαταραχές στροφής και καθήλωσης του εντέ-

          ρου στη νεογνική ηλικία : κλινικά, απεικονιστικά και χειρουργικά ευρήματα>>.

          (αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Νευροϊνωμάτωση τύπου Ι σε ασθενή 11 ετών. Ο

          ρόλος του χειρουργού παίδων>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<οξεία κοιλία μετά από θρόμβωση της σπληνικής

          φλέβας σε παιδί 3 ετών. Παρουσίαση περιστατικού. (αναρτημένη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Υπερηχογραφική εκτίμηση διογκωμένων

          μεσεντέριων λεμφαδένων σε ασυμπτωματικά παιδιά>>.

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Τραυματικής αιτιολογίας αρτηριοφλεβική

          επικοινωνία μηριαίων αγγείων>>. (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Αγόρι 14 ετών με πολλαπλούς νεανικούς

          Πολύποδες. Παρουσίαση περιστατικού>> .(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Δίχωρος κυστικός διπλασιασμός ειλεού. Παρου-

          σίαση περιστατικού>> .(ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<< Γιγαντιαίαοι κυστικοί  όγκοι του σπλήνα. Απο-

          μυθοποίηση για το «σχετικά άβατο»  της ενδοσπληνικής χειρουργικής>>.

          (ελεύθερη ανακοίνωση).

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Πλεονεκτήματα τοποθέτησης κεντρικού

          Φλεβικού καθετήρα διαμέσω της έξω σφαγίτιδας>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο τύπου Η .Παρου-

          σίαση περιστατικού>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Κυστικό λεμφαγγείωμα επιδυδιμίδας.Περιγραφή

          περίπτωσης>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2013):<<Αλγοριθμική προσέγγιση της αντιμετώπισης του  

          ανελκόμενου όρχι>>. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Εαρινό Συμπόσιο 2013 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης σε διάφορες

          θέσεις και διαφορετικές τιμές τελοεκπευστικής πίεσης σε ασθενείς της μονάδας

          εντατικής θεραπείας>>( electronic poster)

          14o Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

           Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Διαχείρηση παιδιατρικών ασθενών με κυστικά

          μορφώματα ωοθήκης.Αναδρομική μελέτη πενταετίας και ανασκόπηση βιβλιο-

          γραφίας>> (ελεύθερη ανακοίνωση)

           Εαρινό Συμπόσιο 2012 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Μελέτη της επίδρασης της PaCO2 στην πνευμο-

          νική αρτηριακή πίεση σε διασωληνωμένα κουνέλια υπό μηχανικό αερισμό>>

          (electronic poster).

           14o Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

           Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Πρωτοπαθής μη επικοινωνούσα υδροκήλη

           σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας, Μια διακριτή οντότητα>>(ελεύθερη  ανακοί-

           νωση)

           Εαρινό Συμπόσιο 2012 Χειρουργών Παίδων

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Κυστικό Λεμφαγγείωμα Οσχεοβουβωνικής 

          Χώρας σε Παιδιά>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

          24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων.

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<< Η κιρσοκήλη στην προεφηβεία>>

          24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. (ελεύθερη ανακοίνωση)

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Intraabdominal pressure in different levels of

          bed positions and PEEP in ICU>>.( electronic poster)

          25th Annual Congress ESICM

          Παπακρίβου Ελένη(2012):<<Εκκόλωμα Hutch.Προβληματισμοί –Αντι-

          μετώπιση>>(ελεύθερη ανακοίνωση).

          3η Συνεδρία 2012 Π.Ε.Β.Ε.

          Παπακρίβου Ελένη(2010):<<Pravastatin  preventive therapy for Ventilator

          Associated Pneumonia>>.(electronic poster).

          23rd Annual Congress Barcelona,Spain 9-13 October 2010.

          Παπακρίβου Ελένη(2010):<<Προληπτική  θεραπεία με πραβαστατίνη στη

          πνευμονία  σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα>>.(electronic poster).

           13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας.

           Παπακρίβου Ελένη(2010):<< Giant  Epithelial SpleniCysts>>.(αναρτημένη

           ανακοίνωση).               

           VII Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery.           

           Παπακρίβου Ελένη(2009):<<Οξέα χειρουργικά συμβάματα σε νοσοκομείο της

           περιφέρειας. Αναδρομική μελέτη>>.(αναρτημένη ανακοίνωση).

            5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής.

            Παπακρίβου Ελένη(2009):<<Εμφανίζουν τα νεογνά πόνο; Μύθος ή

           aλήθεια;>>( ελεύθερη ανακοίνωση).

            24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνλεδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2009):<< Διαμεσεντερική κήλη : Σπάνια αλλά υπαρκτή

            αιτία οξείας κοιλίας>>.(ελεύθερη ανακοίνωση).

            24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνλεδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<< Οι παθήσεις του μαστού σε νοσοκομείο της

            περιφέρειας. Αναδρομική μελέτη>>. (ελεύθερη ανακοίνωση).

            11ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<< Κλινική εικόνα –αντιμετώπιση-έκβαση από-

            φρακτικού ειλεού λεπτού εντέρου>>.( ελεύθερη ανακοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Εγκολεασμός λεπτού εντέρου σε ενήλικες.

            Μια δυνητικά θανατηφόρος κλινική οντότητα>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Σύγχρονη κάκωση ορθού και ουροδόχου

            κύστεως από ξένο σώμα. Παρουσίαση περιστατικού>>.(αναρτημένη ανα-

            κοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Μεκελλειοστομία αντί ειλεοστομίας σε ασθενή

            με καρκίνο παχέος εντέρου. Παρουσίαση περιστατικού>>.(ελεύθερη

            ανακοίνωση)

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

            2008.

            Παπακρίβου Ελένη(2008): <<Σπάνια περίπτωση ταυτόχρονης διάτρησης δύο

            πεπτικών ελκών>>. (αναρτημένη ανακοίνωση).

            26o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ,Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

           2008.

           Παπακρίβου Ελένη(2008): << Χειρουργικές λοιμώξεις ανοσοκατεσταλμέ-

            νων ασθενών. Η μη έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση μπορεί να αποβεί μοι-

            ραία.. Παρουσίαση περιστατικών>>.( αναρτημένη ανακοίνωση)

            1ο Ετήσιο Συνέδριο Σύγχρονες  Εξελίξεις της  Λοιμωξιολογίας .  

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<< Συγκριτική μελέτη οντασεντόνης με δεξαμε-

            θαζόνη για τη μετεγχειρητική πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου σε λαπα-

            ροσκοπικές χολοκυστεκτομές>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Κάκωση Επικουρικού Ηπατικού Πόρου σε Λα-

            παροσκοπική Χολοκυστεκτομή. Παρουσίαση  περιστατικού>>.(ελεύθερη

            ανακοίνωση).

            20+ 1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Οξύ επιγαστρικό άλγος σε ασθενή με Λοιμώδη

            Μονοπυρήνωση. Μπορεί να αφορά σε ρήξη σπληνός;>>.(αναρτημένη ανακοί-

            νωση)

            23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Διαβητικό Πόδι. Το τραύμα ως καθοριστικός

            παράγοντας για τον ακρωτηριασμό>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Διαβητκό Πόδι.

            Παπακρίβου Ελένη(2008):<<Αναισθησιολογικές τεχνικές σε χειρουργικό

            ακρωτηριασμό Διαβητικού Πόδιού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Διαβητκό Πόδι.

            Παπακρίβου Ελένη(2007):<<Γάγγραινα Fournier.Η αντιμετώπιση ενός

            επείγοντος περιστατικού>>.(αναρτημένη ανακοίνωση)

            10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων.

            Παπακρίβου Ελένη(2007):<<Νεκρωτική φασιίτιδα. Μια νόσος με πολύ

            ύψηλή θνητότητα>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

            3ο Χειρουργικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Κλειστές κακώσεις  ήπατος σπληνός. Συντηρητική ή Χειρουργική αντιμετώπιση;>>(ελεύθερη ανακοίνωση)

80 ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Απόστημα λαγονοψoiτου μετά από πυομυοσίτιδα μηρού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

80 ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Κύστης Μεσεντερίου. Παρουσίαση περιστατικού>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

80 ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.

Παπακρίβου Ελένη(2007): << Οξεία Σκωληκοειδίτιδα. Τρόποι αντιμετώπισης μιας παλαιάς νόσου>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2007): <<Αίτια Άλγους Δεξιού Λαγονίου Βόθρου-Διαγνωστική Προσέγγιση και Αντιμετώπιση>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2007): << Μετατροπή Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής σε Ανοιχτή Επέμβαση. Αιτίες και Επιβαρυντικοί Παράγοντες>>.(ελεύθερη ανακοίνωση)

8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Παπακρίβου Ελένη(2006): <<Αντιμετώπιση Γάγγραινας Fournier και Πλαστική Αποκατάσταση σε περιφερειακό Νοσοκομείο>>.(αναρτημένη ανακοίνωση)

            25o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ

            2006.

            Παπακρίβου Ελένη(2003):<<Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών>>

Γ΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.Βαθμολογήθηκε με Άριστα 10/10.

            Παπακρίβου Ελένη(2003):<<Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια>>

Β΄Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

 

 Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook