Σουλτάνα
Παπαναστασίου

Ειδικός Καρδιολόγος
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
25ης Μαρτίου 99, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 25ης Μαρτίου 99, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • •Υπέρηχοι καρδιάς (Triplex)
  • •Test κοπώσεως
  • •24ωρη καταγραφή ρυθμού Holter
  • •24ωρη καταγραφή πιέσεως
  • •Ρύθμιση δυσλιπιδαιμίας (Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια)
  • •Διάγνωση και αντιμετώπιση αρρυθμιών


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook