Κωνσταντίνος
Παπανδρέου

Παιδίατρος
Παπανδρέου Κωνσταντίνος Ν.
Κάσου 9, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παπανδρέου Κωνσταντίνος Ν. Κάσου 9, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη:17:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook