Χρήστος
Παπασιδέρης

Αγγειοχειρουργός
Παπασιδέρης Χρήστος Π.
Γρυπάρη Ιωάννη 149, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παπασιδέρης Χρήστος Π. Γρυπάρη Ιωάννη 149, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook