Νικόλαος
Παπασιλέκας

Γναθοχειρουργός
Παπασιλέκας Νικόλαος Α.
Λεωφόρος Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παπασιλέκας Νικόλαος Α. Λεωφόρος Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

 • 1987   Αποφοίτηση από την Οδοντιατρική Σχολή
 • 1988   Ιδρυση ιδιωτικού ιατρείου με τήν  Οδοντίατρο, Παπαιωάννου Μαριγώ( Σύζυγος) στο Νέο Ηράκλειο
 • 1989-1990       Χρόνος ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νομαρχ. Νοσοκομείο Πατησίων
 • 1990-1991       Επιστημονικός συνεργάτης στο Γναθοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ.
 • Αδεια άσκησης Οδοντιάτρου στο Αμβούργο ,Γερμανίας
 • 1993-1994       Ιατρός Γναθοχειρουργικού Τμήματος 6ου Θεραπευτηρίου Ι.Κ.Α. Αθηνών (στάση Σόνια)
 • 1994-2000       Ιατρός Γναθοχειρουργικού Τμήματος Κεντρικών Ιατρείων  Ι.Κ.Α. Αθηνών  ( πλατεία Κουμουνδούρου)
 • 2000-2014       Ιατρός Γναθοχειρουργικού Τμήματος Κεντρικών Ιατρείων  Ι.Κ.Α.  Αθηνών (πλατεία Θεάτρου)
 • Από το 1989  συμμετέχω σε  σεμινάρια γύρω από την τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων, Γναθοχειρουργικής και Γενικής Οδοντιατρικής
 • 2012     Πιστοποίηση  από τον Διευθυντή της Μονάδος & το Ιατρικό Επιστημονικό Προσωπικό του Γναθοχειρουργικού  Τμήματος  Ι.Κ.Α.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.    για την συμμετοχή στην  διεκπεραίωση   περισσότερων των 22000 χειρουργείων από το 1993 εώς το 2016
 • 2013-2014 Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας ως  εμφυτευματόλογου

Εμπειρία:

 • 1988  εώς σήμερα διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο με την επίσης Οδοντίατρο συζυγό μου, στο Ηράκλειο Αττικής
 • 1993  εως σήμερα υπηρετώ ως  Ιατρός του Γναθο/κού τμήματος Π.Ε.Δ.Υ.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( πρώην Ι.Κ.Α.)
 • 2013-2014  πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας ,Γερμανίας ως Εμφυτευματολόγου.

Συνέδρια:

Σεμινάρια – Συνέδρια Ελληνικά 21-22/11/1992 Αντιμετώπιση Ορθοδοντικών & Προσθετικών προβλημάτων (Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά) 22-23/05/1993 ‘Παιδοδοντία’ (Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά) 13-16/10/1993 13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο 19-21/11/1993 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής 10-12/12/1993 7ο Διεθνές Συνέδριο Ελλην. Εταιρείας Στοματικών Εμφυτευμάτων 10-12/12/1993 4ο Διεθνές Συνέδριο EESE 10-12/12/1993 5o Διεθνές Συνέδριο IRCOI 05-06/02/1994 Χειρουργική Στόματος (Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά) 18/03/1997 Β’ Διεθνές Συμπόσιο Κοινωνικής Οδοντιατρικής Ι.Κ.Α. 12-19/09/1997 Κινητή Προσθετική Ν.Μ.Υ.Α. 02-03/10/1997 Κινητή Προσθετική Ν.Μ.Υ.Α. 03-06/09/1998 ΛΓ’ Ετήσιο Συνέδριο (Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος) 20-22/11/1998 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής &Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 06-09/09/2001 ΛΣΤ’ Ετήσιο Συνέδριο (Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος) 01/10/2005 Μεθοδολογία Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων Straumann ζωντανό χειρουργείο (Denco Dental) 19-20/11/2005 Σεμινάριο ‘Basic’ Χειρουργική&Προσθετική Εμφυτευμάτων Straumann ( Denco Dental) 18-19/03/2006 ‘Advanced 1’ Χειρουργική &Προσθετική Εμφυτευμάτων Straumann(Denco Dental) 29-30/09/2007 ‘Advanced2’ Χειρουργική&Προσθετική Εμφυτευμάτων Straumann (Denco Dental) 03-05/09/2009 46ο Ετήσιο Συνέδριο (Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος) 1-2/12/2012 15οΠανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής ( Ορθοδ. Εταιρεία της Ελλάδος) 09/02/2013 Κροταφογναθικές Διαταραχές & Περιοδοντολογικά προβλήματα στην Ορθοδοντική(Εταιρεία Ορθοδοντικής&Γναθοπροσωπικής Μελέτης&Ερευνας) 11-14/02/2013 Κινητή Προσθετική (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστ. Αθηνών) 23/02/2013 Οστικό Μόσχευμα-Διαταραχές Οστικού Μεταβολισμού (Πανεπιστημ. Κλινική Σοματικής &Γναθο/κής Χειρουργικής Γ.Παπανικολάου) 09/03/2013 Κλινική Αντιμετώπιση Οδοντοφατνιακού Τραύματος σε Παιδιά και Ενήλικες. Νέες Προσεγγίσεις (Οδοντιατρ.Σύλλ. Αττικής) 02/11/2013 Κλινικές Εκδηλώσεις στη Στοματική&Γναθοπροσωπική Χώρα που υποκρύπτουν Νεοπλασματική η Συστηματική Νόσο (Οδοντιατρ. Σύλλ.Αττικής ) 25/04/2013 -23/02/2014 Curriculum Implantology (University of Cologne –Germany) 28-30/11/2014 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 13/06/2015 Ενδοδοντική Θεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους Σύγχρονες Απόψεις (Ο.Σ.Α) 29-30/01/2016 1η Διημερίδα Εμφυτευματολογίας ( Ελλ. Εταιρ. Στομ. &Γναθ.προσωπικής Χειρ/κής) Σεμινάρια στη Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα 30/09-01/10/2005 CERTIFICATE –Periodontology and Implantology 19-20/11/2005 CERTIFICATE- The Straumann Implant System 18-19/03/2006 CERTIFICATE-The Straumann Implant System 20/09/2012 Posterior Restorations , How to make your life easier with New Materials and Equipment (Dentsply U.K.) 21/09/2012 Living with the CQC (Dentsply U.K.) 25/09/2012 Dental Radiography (Dentsply U.K.) 25/09/2012 Optimising the Performance of Ultrasonic Inserts (Dentsply U.K.) 25/09/2012 Clinical Use of Light,Slow and Continuous Forces for Maxillary Expansion (Amer.Dent. Assoc.) 26/09/2012 Better Bonding to Enamel Surfaces (DenTrek) 26/09/2012 Tobacco Addiction (American Dental Association) 27/09/2012 Active Self-Ligation Treatment Mechanics (DenTrek) 05/10/2012 Adhesive Postendodontic Restoration (Dentsply U.K.) 08/10/2012 Temporisation and Restoration of Endodontically Treated Teeth ( Dentsply U.K.) 09/10/2012 Caries Management (CAMBRA) DenTrek 15/10/2012 Simplifying Bone Grafting Using Piezotome 2 (DenTrek) 23/10/2012 Tooth Whitening, Update on Tehniques and the New Legislation (Dentsply U.K.) 29/10/2012 Impressive Impressions (DenTrek) 29/11/2012 Marketing and Case Acceptance Strategies for the Mini Dental Implant (DenTrek) 30/11/2012 Current Concepts in Aesthetic , Anterior Composites (Dentsply U.K.) 02/12/2012 Predictable Temporization for Effective Prosthetic Restoration (DenTrek) 03/12/2012 Rubber Dam Techniques (Dentsply U.K.) 04/12/2012 The Difference (Dentsply U.K.) 05/12/2012 Covering all the Angles –The Theory of Technique and how to get it Right in Practice (Dentsply U.K.) 07/12/2012 All-Ceramic Crowns (Dentsply U.K.) 11/12/2012 Etiology,Diagnosis & Treatment of Fractured Teeth (American Dental Association) 11/12/2012 Oral Cancer Screenings (DenTrek) 13/12/2012 Basic Life Support RD Surgery &Education Ltd. 22/12/2012 GDC Standards for Professionals ( dental juice) 22/12/2012 Medical Emergencies (dental juice) 23/12/2012 Radiography &Radiological Protection ( dental juice) 24/12/2012 Consent Ethics & Law (dental juice) 27/12/2012 Oral Medicine (dental juice) 08/02/2013 Achivieng Predictable Success with Endodontics using controlled memory NiTi Files ( DenTrek) 30/03/2013 Modern Treatment Options for Periodontal Disease (Dentrek ,Dentsply) 17/04/2013 Immediate Placement and Provisionalisation of Implants in the Esthetic Zone (Dentrek) 25/04/2013-23/02/2014 Certificate Curriculum Implantology - European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI) 30/05/2014 Modernes Wundmanagement – der Einsatz koerpereigener Wachstumsfaktoren im zahnaerztlichen Alltag ( Botiss) 01/06/2014 Sinus Lift procedures in the daily practice ( Botiss ) 03/06/2014 Recession coverage “new regenerative materials” ( Botiss ) 04/06 2014 Soft Tissue Management for Bone Augmentation ( Botiss) 12/05/2014 Customized allogenic bone blocks- an innovative augmentation technique (Botiss) 06/12/2014 Soft and Hard Tissue Surgery with Mucoderm (Botiss) 15/10/2014 Sinus elevation and immediate implant placement in severely resorbed maxillae by using mp3 and a compacting technique (DT Study Club) 21/10/2014 Bone Augmentation and Sinus Grafting Procedure from Science to Practice.Part3 ( DT Study Club) 21/10/2014 Indication Specific Implants: Immediate Molar Replacement with Ultra Wide Diameter Implants (DT Study Club) 21/10/2014 Immediate and early Implant Placement : decision criteria and techniques for achieving long term success ( Botiss) 27/10/2014 Implant dentistry : a structured approach to treatment planning of advanced clinical cases utilizing modern digital technologies(DT Study Club) 04/11/2014 Beyond Periodontal Medicine. How will new insights change the future role of dental profession?(Oral Health Network) 03/12/2014 Periimplant marginal bone maintence as a key factor in implant success ( DT Study Club) 03/12/2014 Targeted planning for implant and prosthetic success (DT Study Club) 04/12/2014 The Diagnosis and Treatment of Periimplant Mucositis (Oral Health Network) 05/12/2014 Immediate Loading of Implants and Over Dentures (Viva Learning) 18/12/2014 Innovations in Periodontal Therapy-The Future is now ( Viva Learning) 23/12/2014 Implants and Restorative Components Designed to Facilitate Treatment of the Edentulous Patient (DT Study Club) 09/02/2015 Routine Dental Implant Maintenance and the Role of the Dental Hygienist (Viva Learning) 26/02/2015 Soft tissues are back to the roots (Botiss) 23/03/2015 Improoving Access and Obturation for more Predictable Endodontic Outcomes ( Viva Learning)

Ξένες γλώσσες:

Γερμανικα,Αγγλικα,Ρουμανικα

Μέλος Συλλόγων:

 • ΟΣΑ
 • BDIZ-EDI

Έξτρα παροχές:

Δωρεάν προληπτική φθορίωση για τούς μαθητές τού Νέου Ηρακλείου και της Μεταμόρφωσης. Δωρεάν πρώτη εξέταση

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Πέμπτη:11.30πμ-13.30μμ και 17:00μμ - 20.00μμ

Σημαντικές πληροφορίες:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook