Δημήτριος
Παπαθανασίου

Αλλεργιολόγος Ενηλίκων και Παίδων - Στρατιωτικός Ιατρός
Παπαθανασίου Δημήτριος Ν.
Θηβών 221, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παπαθανασίου Δημήτριος Ν. Θηβών 221, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook