Αντώνιος
Παπουτσιδάκης

Ορθοπαιδικός
Παπουτσιδάκης Αντώνιος Ν.
Δημητρακάκη Σ. 31, Ρέθυμνο, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
FB Share
Παπουτσιδάκης Αντώνιος Ν. Δημητρακάκη Σ. 31, Ρέθυμνο, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook