Βασίλειος
Παππάς

Νευρολόγος
Παππάς Βασίλειος Δ.
Διοχάρους 24, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παππάς Βασίλειος Δ. Διοχάρους 24, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook