Ιωάννης
Παυλίδης

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής
Παυλίδης Ιωάννης Δ.
Εγνατίας 81Α, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Παυλίδης Ιωάννης Δ. Εγνατίας 81Α, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:10:30πμ -13:30μμ και 18:30μμ -22:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook