Ευγενία
Πέγκα

Ειδικός Καρδιολόγος
ΠΕΓΚΑ Α. ΕΥΓΕΝΙΑ
Μαιζώνος 157, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
ΠΕΓΚΑ Α. ΕΥΓΕΝΙΑ Μαιζώνος 157, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • •Τεστ κοπώσεως
  • •Triplex καρδιάς
  • •Holter ρυθμού
  • •Καρδιογράφημα
  • •Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook