Ιωάννης
Περάκης

Αγγειοχειρουργός
Περάκης Ιωάννης Κ.
Ρούσου Χούρδου 7, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Περάκης Ιωάννης Κ. Ρούσου Χούρδου 7, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Laser- σκληροθεραπεία φλεβών κ ευρυαγγειών

Ώρες λειτουργίας:

9:30 - 13:00 17:30 - 21:00 εκτός Τετάρτης


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook