Ειρήνη
Περίσσιου

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
ΕΝ ΕΡΓΩ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Περίσσιου Ειρήνη Η.)
Στρατηγού Παρασκευοπούλου Λεωνίδα 7, Νέα Ιωνία Βόλου, 38446, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
ΕΝ ΕΡΓΩ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Περίσσιου Ειρήνη Η.) Στρατηγού Παρασκευοπούλου Λεωνίδα 7, Νέα Ιωνία Βόλου, 38446, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη:16:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook