Παύλος
Πετρίδης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χ. ΠΑΥΛΟΣ
Ιουστινιανού 30, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χ. ΠΑΥΛΟΣ Ιουστινιανού 30, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • •Λιθίαση ουροποιητικού
  • •Εξωσωματική λιθοθρυψία
  • •Ουρητηροσκοπική λιθοθρυψία
  • •Διαδερμική λιθοθρυψία


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook