Γεώργιος
Πέτρου

Φυσίατρος
Πέτρου Γεώργιος Δ.
Σιβιτανίδου 18, Καλλιθέα, 17676, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Πέτρου Γεώργιος Δ. Σιβιτανίδου 18, Καλλιθέα, 17676, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook