Ελένη
Πιπίνη

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πιπίνη Ελένη Θ.
Λεωφόρος Περικλέους 25, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Πιπίνη Ελένη Θ. Λεωφόρος Περικλέους 25, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook