Αθανάσιος
Πλατής

Ειδικός Καρδιολόγος
Πλατής Αθανάσιος Κ.
Θερμοπυλών 10-12, Ξάνθη, 67131, ΞΑΝΘΗΣ
FB Share
Πλατής Αθανάσιος Κ. Θερμοπυλών 10-12, Ξάνθη, 67131, ΞΑΝΘΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 60 ευρώ

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:10:00πμ -17:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook