Ευθυμία
Πολύζου - Ξαϊδάρα

Αλλεργιολόγος
Πολύζου - Ξαϊδάρα Ευθυμία Χ.
Ξενίας 20, Αθήνα - Ιλίσια, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Πολύζου - Ξαϊδάρα Ευθυμία Χ. Ξενίας 20, Αθήνα - Ιλίσια, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή:16:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook