Ελένη
Πόπορη

Ιατρείο Μαιευτικής & Γυναικολογίας - Χειρουργός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος - Εξειδίκευση Στους Υπέρηχους & Στην Κολποσκόπηση
ΠΟΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ DR.
Βασ. Σοφίας 44, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΠΟΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ DR. Βασ. Σοφίας 44, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook