Αθανάσιος
Πουλόπουλος

Χειρουργός Οδοντίατρος - Στοματολόγος
Πουλόπουλος Αθανάσιος Κ.
Βασιλέως Γεωργίου 17, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Πουλόπουλος Αθανάσιος Κ. Βασιλέως Γεωργίου 17, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook