Κωνσταντίνος
Πριονιστής

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Πριονιστής Κωνσταντίνος Ι.
Μέτωνος 57-59, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Πριονιστής Κωνσταντίνος Ι. Μέτωνος 57-59, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 17:00μμ-21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook