Δημοσθένης
Ψηφίδης

Πλαστικός Χειρουργός
SMARTLIPO CLINIC (Ψηφίδης Δημοσθένης Α.)
Καραμανλή Κωνσταντίνου 69, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
SMARTLIPO CLINIC (Ψηφίδης Δημοσθένης Α.) Καραμανλή Κωνσταντίνου 69, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Υπηρεσίες Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου και Προηγμένης LASER Αισθητικής Χειρουργικής. Πιστοποιημένος Χειρουργός SmartLipo (Μ.Βρετανία)


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook