Δημοσθένης
Ψηφίδης

Προηγμένη Laser Αισθητική Ιατρική - Ελάχιστα Επεμβατική Πλαστική Χειρουργική - Πλαστική Χειρουργική Προσώπου
SMART LIPO MEDICAL AESTHETICS
Καραμανλή Κωνσταντίνου 69, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
SMART LIPO MEDICAL AESTHETICS Καραμανλή Κωνσταντίνου 69, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Υπηρεσίες Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου και Προηγμένης LASER Αισθητικής Χειρουργικής. Πιστοποιημένος Χειρουργός SmartLipo (Μ.Βρετανία)


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook