Χριστιάνα
Ρήνα

Λογοπεδικός - Λογοθεραπευτής
Ρήνα Χριστιάνα Κ.
Λεωφόρος Κατσάρη Χρήστου 31, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
FB Share
Ρήνα Χριστιάνα Κ. Λεωφόρος Κατσάρη Χρήστου 31, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook